Loading...
AVALEHT2022-04-04T10:37:54+00:00

Kindluse Kool on 9-klassiline üldhariduskool.

Meie visioon on olla õpikogukonna süda.

Pakume kogukonnale võimalusi arendada loovust, ettevõtlikkust, kestlikku maailmavaadet ja elustiili.

MIS ON KINDLUSE KOOL?

Kindluse Kool on Rae vallavalitsuse poolt hallatav 9-klassiline üldhariduskool. Kooli eesmärk on tagada kohalikele lastele kvaliteetne üldharidus vastavalt põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavadele ja õpiväljunditele.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tõenduspõhine õpilaste loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise ja koostöövõime arendamine ning toetamine.

MEIE 3 OLULISEMAT ERIPÄRA

  • Mentorlus – toetame mentorluse põhimõtete ja meetoditega nii õpilasi kui ka õpetajaid.

  • Valikained –  pakume alates 1. klassist koolipäeva sees huvi-põhiseid valikaineid.

  • Lennupõhine õpe

LOE VEEL MEIE KOOLI ERIPÄRADEST

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

Valikuvabadus tähendab, et õpilane teeb oma õpiteekonnal talle olulisi valikuid ning võtab nende eest vastutuse. Õpilast toetavad selles lapsevanemad, õpetajad, klassikaalsased ja mentorid. Iga aastaga kasvab õpilase enda valikuvabadus ning võimekus iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Õpilased, kooli töötajad, lapsevanemad ja kogukonna liikmed käituvad usaldusväärselt. Me seisame oma lubaduste, tegude ning sõnade eest. Igaüks tunneb vastutust suurema ringi eest, kelleks on perekond, kool ja kogukond.

Rakendame projektõpet ning toetame praktiliste projektide loomist ja teostamist. Õpilaste projektidest sünnivad (õpilas)ettevõtted  ning teised kogukonda rikastavad algatused.

Püüame leida tasakaalu planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside, inimestele heaolu loomise ning toimivate majanduspõhimõtete vahel. Kujundame teadmisi, oskuseid ja hoiakuid, mis võimaldavad meil käituda kestlikult kõikides olulistes eluvaldkondades.

MEIE KOOL

SÜNDMUSED

KOOLI VASTUVÕTT

Loe meie viimaseid uudiseid

Kindluse kooli valmimisest, kogukonna tegemistest kuni nõuanneteni lapse õnnelikul kooliteel

Go to Top