Kindluse Kooli vastuvõtt

  • Kooli astumise taotlus  tuleb esitada Rae valla haridusteenuste haldamise süsteem Arno kaudu. Pange tähele, et süsteemis tuleb valida 2021/2022 õa!
  • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord: Rae vallavalitsuse määrus nr 31
  • Kindluse Koolis alustab tööd neli 1. klassi, see on 4×24 õpilast ehk 96 last. Usume, et iga soovija meie kooli ka tulla saab.
  • Infopäev 1. klassi tulijatele toimub kolmapäeval 3. märtsil kell 18.00  lootuses, et selleks ajaks on ka piirangud suhtlemiseks kadunud.
  • Küsimuste korral pöörduge palun Kindluse Kooli sekretär Kairi Auväärt poole. Telefon: 5559 3474. E-post: kairi.auvaart@kindlusekool.ee
ESITA TAOTLUS KINDLUSE KOOLI

KOGUKONNA TAGASISIDE

“Esimesed Kindluse kooli meeskonnaga liitunud õpetajad on sihikindlad, soojad ja säravate silmadega. Ma usun, et hea meeskond tõmbab ligi uusi häid liikmeid.”


KAJA TOOMLA, lapsevanem

“Kindluse Koolis usutakse, et õnnelik õpilane vajab ennekõike õnnelikku õpetajat ning kool peab olema lapsi inspireeriv kogukonna koostöös sündiv õppeasutus. Tänaseks on koostatud tugirühmad kooli arendamiseks ja kõik lapsevanemad saavad kooli loomisesse kaasa lüüa.”


PRIIT VIMBERG, lapsevanem

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT