Kindluse Kooli vastuvõtt

ESITA TAOTLUS KINDLUSE KOOLI

KOGUKONNA TAGASISIDE

“Esimesed Kindluse kooli meeskonnaga liitunud õpetajad on sihikindlad, soojad ja säravate silmadega. Ma usun, et hea meeskond tõmbab ligi uusi häid liikmeid.”


KAJA TOOMLA, lapsevanem

“Kindluse Koolis usutakse, et õnnelik õpilane vajab ennekõike õnnelikku õpetajat ning kool peab olema lapsi inspireeriv kogukonna koostöös sündiv õppeasutus. Tänaseks on koostatud tugirühmad kooli arendamiseks ja kõik lapsevanemad saavad kooli loomisesse kaasa lüüa.”


PRIIT VIMBERG, lapsevanem