KINDLUSE KOOLI MTÜ STIPENDIUMID

Kindluse Kooli MTÜ kutsub ellu stipendiumikonkursi õpilastele ja õpetajatele, et väärtustada meie kooli, kogukonna, õppeprogrammide ja -keskkonna ning üksikisiku arendamist. Stipendiumite eesmärk on julgustada ning toetada ühekordseid ideid ja tegevusi, mis loovad lisaväärtust Eesti haridusmaastikule, koolile või õppeprogrammile, mitmekesistavad ja täiustavad õpikeskkonda ning motiveerivad taotlejaid nende püüdlustes.

Stipendiumite väljaandmist korraldab, kontrollib ning rahastamise tagab Kindluse Kooli MTÜ. Ühe õppeaasta stipendiumifondi rahalise piirmäära kinnitab MTÜ igal aastal 31. märtsiks vastavalt võimalustele ning sihtotstarbelistele annetustele.

2023. aasta stipendiumi kuulutati välja Kindluse Kooli tänuüritusel 7. juunil.
STIPENDIUMI SAAJAD:

♦ Mattias Vapper – 580 eurot BMX-krosii ratta tehnilise seisukorra parandamiseks tipptasemel võistlusspordi tegemiseks.

♦ Lana Levin – 500 eurot kunstniku digitaalse portfoolio loomiseks ning kunstitarvete soetamiseks.

♦ Ete Vapper – 920 eurot Euroopa noortevahetuse keskkonnahariduse projektis osalemiseks Hispaanias.

♦ Geidi Mitt ja Kaire Kivi – 802 eurot õuesõppe töölehtede koostamise toetamiseks loodusainete ja matemaatika lõimitud õppeks ning vajalike mõõteriistade ja katsevahendite soetamiseks.

♦ Livia Nelson – 2200 eurot klassiruumi haldamise ja juhtimise koolituse eest Barcelonas.

2023. aastal kuuluvad stipendiumikomisjoni Reelika Turi (kooli esindaja), Madis Saar (hoolekogu esindaja), Kerli Aguraiuja (MTÜ esindaja) ja Pirje Soonurm (MTÜ esindaja).

Taotlusi stipendiumitele saab esitada vastavalt stipendiumite määramise korras toodud tingimustele. Taotluse võib esitada vabalt valitud kirjalikus vormis.
Stipendiumitaotlused ja täiendavad küsimused palume esitada MTÜ e-posti aadressile: kindlusekoolmtu@gmail.com.

Stipendium õpilastele

Kindluse Kooli MTÜ stipendiumi väljastamise kord õpilastele on leitav SIIT.

Stipendiumitaotlused ja täiendavad küsimused palume esitada MTÜ e-posti aadressile: kindlusekoolmtu@gmail.com

Stipendium õpetajatele

Kindluse Kooli MTÜ stipendiumi väljastamise kord õpetajatele on leitav SIIT.

Stipendiumitaotlused ja täiendavad küsimused palume esitada MTÜ e-posti aadressile: kindlusekoolmtu@gmail.com.