MTÜ KINDLUSE KOOL STIPENDIUMID

MTÜ Kindluse Kool kutsus 2022/2023. õppeaastal esmakordselt ellu stipendiumikonkursi õpilastele ja õpetajatele, et väärtustada meie kooli, kogukonna, õppeprogrammide ja -keskkonna ning üksikisiku arendamist. Stipendiumite eesmärk on julgustada ning toetada ühekordseid ideid ja tegevusi, mis loovad lisaväärtust Eesti haridusmaastikule, koolile või õppeprogrammile, mitmekesistavad ja täiustavad õpikeskkonda ning motiveerivad taotlejaid nende püüdlustes.

Stipendiumite väljaandmist korraldab, kontrollib ning rahastamise tagab MTÜ Kindluse Kool. Ühe õppeaasta stipendiumifondi rahalise piirmäära kinnitab MTÜ igal aastal 31. märtsiks vastavalt võimalustele ning sihtotstarbelistele annetustele.

Taotlusi stipendiumitele saab esitada vastavalt stipendiumite määramise korras toodud tingimustele.
2023/2024. õppeaasta stipendiumitaotlusi saab esitada kuni 10. maini 2024. Tänavu on MTÜ poolt välja pandud stipendiumi fond kokku 5000 eurot (2000 eurot õpilastele ning 3000 eurot kooli personalile). Stipendiumitaotlused ja täiendavad küsimused palume esitada MTÜ e-posti aadressile: kindlusekoolmtu@gmail.com.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Reelika Turi (kooli esindaja), Madis Saar (hoolekogu esindaja), Pirje Soonurm (MTÜ esindaja), Kerli Aguraiuja (MTÜ esindaja) ja Jaak Otspere (hoolekogu esindaja).

2022/2023. õppeaasta STIPENDIAADID:

♦ Ete Vapper – 920 eurot Euroopa noortevahetuse keskkonnahariduse projektis osalemiseks Hispaanias.

♦ Lana Levin – 500 eurot kunstniku digitaalse portfoolio loomiseks ning kunstitarvete soetamiseks.

♦ Mattias Vapper – 580 eurot BMX-krossi ratta tehnilise seisukorra parandamiseks tipptasemel võistlusspordi tegemiseks.

♦ Geidi Mitt ja Kaire Kivi – 802 eurot õuesõppe töölehtede koostamise toetamiseks loodusainete ja matemaatika lõimitud õppeks ning vajalike mõõteriistade ja katsevahendite soetamiseks.

♦ Livia Nelson – 2200 eurot klassiruumi haldamise ja juhtimise koolituse eest Barcelonas.