KINDLUSE KOOLI MTÜ STIPENDIUMID

Kindluse Kooli MTÜ kutsub ellu stipendiumikonkursi õpilastele ja õpetajatele, et väärtustada meie kooli, kogukonna, õppeprogrammide ja -keskkonna ning üksikisiku arendamist. Stipendiumite eesmärk on julgustada ning toetada ühekordseid ideid ja tegevusi, mis loovad lisaväärtust Eesti haridusmaastikule, koolile või õppeprogrammile, mitmekesistavad ja täiustavad õpikeskkonda ning motiveerivad taotlejaid nende püüdlustes.

Stipendiumite väljaandmist korraldab, kontrollib ning rahastamise tagab Kindluse Kooli MTÜ. Ühe õppeaasta stipendiumifondi rahalise piirmäära kinnitab MTÜ igal aastal 31. märtsiks vastavalt võimalustele ning sihtotstarbelistele annetustele.

2023. aasta kevad on stipendiumite taotluste esitamisel erakordne. See tähendab, et tänavu tuleb kooli MTÜ-le esitada kirjalik taotlus hiljemalt 28. maiks. Stipendiumi saajad tehakse teatavaks Kindluse Kooli tänuüritusel 7. juunil.

2022/2023. õppeaastal on stipendiumifondide suurused:

  • õpilaste stipendiumid kokku kuni 2000 eurot;
  • õpetajate stipendiumid kokku kuni 3000 eurot.

Taotlusi stipendiumitele saab esitada vastavalt stipendiumite määramise korras toodud tingimustele. Taotluse võib esitada vabalt valitud kirjalikus vormis.

Stipendiumitaotlused ja täiendavad küsimused palume esitada MTÜ e-posti aadressile: kindlusekoolmtu@gmail.com.

2023. aastal kuuluvad stipendiumikomisjoni Reelika Turi (kooli esindaja), Madis Saar (hoolekogu esindaja), Kerli Aguraiuja (MTÜ esindaja) ja Pirje Soonurm (MTÜ esindaja).

Stipendium õpilastele

Kindluse Kooli MTÜ stipendiumi väljastamise kord õpilastele on leitav SIIT.

Stipendiumitaotlused ja täiendavad küsimused palume esitada MTÜ e-posti aadressile: kindlusekoolmtu@gmail.com

Stipendium õpetajatele

Kindluse Kooli MTÜ stipendiumi väljastamise kord õpetajatele on leitav SIIT.

Stipendiumitaotlused ja täiendavad küsimused palume esitada MTÜ e-posti aadressile: kindlusekoolmtu@gmail.com.