Kindluse Kooli 2021/2022 õppeaasta hoolekogu koosseis

Lastevanemate esindajad

Mentorite esindaja

Valla esindaja