Kindluse Kooli 2022/23. õppeaasta hoolekogu koosseis

Lastevanemate esindajad

Õpetajate esindaja

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Valla esindaja