2023/24. õppeaasta olulised kuupäevad

Kindluse Kooli koolivaheajad 2023/24. õppeaastal

I vaheaeg 23.-29.10.2023

II vaheaeg 22.12.2023-7.01.2024

III vaheaeg 26.02.-3.03.2024

IV vaheaeg 22.-28.04.2024

V vaheaeg 10.06-31.08.2024 (va 9. õpigrupp!)

Kindluse Kooli trimestrite ajad 2023/24. õppeaastal

1. trimester 1.09.-24.11.2023

2. trimester 27.11.2023-8.03.2024

3. trimester 11.03.-10.06.2024

9. õpigruppi lõpueksamid ja lõpuaktus:

31.05.2024 – eesti keel (kirjalik)

6.06.2024 – matemaatika

12.06.2024 – valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik)

12.-13.06.2024 -valikeksam vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline)

12.–14.06. 2024 – valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) 

18.06.2024 – lõpuaktus