Kindluse Kooli päevakava.

 • 8.05 – 8.30 hommikupuder (eelregistreerimisega, 0,50 senti)
 • 8.30-9.15 1. tund (1.klassides hommikuring)

 • 10 min puhkeaeg

 • 9.25 – 10.10 2. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 10.20 – 11.05 3. tund

 • 11.05. – 11.35 koolilõuna

 • 11.35 – 12.20 4. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 12.30 – 13.15 5. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 13.15 – 14.10 pikapäeva oode (eelregistreerimisega 0,80 senti)

 • 13.25 – 14.10 6. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 14.20 – 15.05 7. tund