Kindluse Kooli päevakava

 • 8.00–8.30/9.15–9.25 hommikupuder (eelregistreerimisega, hind 0,55 €)

 • 8.30–9.15 1. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 9.25–10.10 2. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 10.20–11.05 3. tund

 • 11.05–11.35 1.–3. õpigruppide koolilõuna / 4.–9. õpigruppide õuevahetund

 • 11.35–12.20 4. tund

 • 12.20–12.50 4.–9. õpigruppide koolilõuna / 1.–3. õpigruppide õuevahetund

 • 12.50–13.35 5. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 13.35–14.45 pikapäevasöök (eelregistreerimisega, hind 1,2 €)

 • 13.45–14.30 6. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 14.40–15.25 7. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 15.35–16.20 8. tund