Kindluse Kooli päevakava

 • 8.05–8.30/9.15–9.25 hommikupuder (eelregistreerimisega, hind 0,5 €)

 • 8.30–9.15 1. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 9.25–10.10 2. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 10.20–11.05 3. tund

 • 11.05–11.25 1.–3. õpigruppide koolilõuna / 4.–8. õpigruppide õuevahetund

 • 11.25–12.10 4. tund

 • 12.10–12.30 4.–8. õpigruppide koolilõuna / 1.–3. õpigruppide õuevahetund

 • 12.30–13.15 5. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 13.15 pikapäevasöök (eelregistreerimisega, hind 0,8 €)

 • 13.25–14.10 6. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 14.10 pikapäevasöök (eelregistreerimisega, hind 0,8 €)

 • 14.20–15.05 7. tund

 • 10 min puhkeaeg

 • 15.15–16.00 8. tund