Kindluse Kool on õpikogukonna süda.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tõenduspõhine õpilaste loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise ja koostöövõime arendamine ja toetamine.

Kindluse Kool avas oma koolimaja uksed 1. septembril 2020.

Koolis on:
6 esimest klassi
5 teist klassi
4 kolmandat klassi
1 neljas klass
2 viiendat klassi
1 kuues klass
1 seitsmes klass

Kokku õpib Kindluse Koolis 365 õpilast.

Kooli vastuvõtt

MEIE KOOLI ERIPÄRAD