Kindluse Kool on õpikogukonna süda.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tõenduspõhine õpilaste loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise ja koostöövõime arendamine ja toetamine.

Kindluse Kool avas oma koolimaja uksed 1. septembril 2020.

Koolis on:
7 esimest õpigruppi
7 teist õpigruppi
7 kolmandat õpigruppi
5 neljandat õpigruppi
4 viiendat õpigruppi
2 kuuendat õpigruppi
1 seitsmes õpigrupp
1 kaheksas õpigrupp
1 üheksas õpigrupp

Kokku õpib Kindluse Koolis 670 õpilast.

Kooli vastuvõtt

MEIE KOOLI ERIPÄRAD