Kindluse Kool on õpikogukonna süda.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tõenduspõhine õpilaste loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise ja koostöövõime arendamine ja toetamine.

Kindluse Kool avas oma koolimaja uksed 1. septembril 2020.

Koolis on:
7 esimest klassi
6 teist klassi
5 kolmandat klassi
4 neljandat klassi
2 viiendat klass
1 kuues klass
1 seitsmes klass
1 kaheksas klass

Kokku õpib Kindluse Koolis 508 õpilast.

Kooli vastuvõtt

MEIE KOOLI ERIPÄRAD