Koolipäevik

Kindluse Koolil on oma koolipäevik. Päevik on meie meeskonna endi loodud eesmärgistamise, planeerimise ja reflekteerimise töövahend, mis leiab suuremat kasutust mentortunnis ning I ja II kooliastmes ennastjuhtiva õppija aines.

Alates 2. õpigrupist tuleb päevik osta. 2023/2024 õppeaastal on päeviku hind 8€. Päevik on õpilasele töövahend, seetõttu on oluline soetada just meie kooli päevik.

Kuidas toimida päeviku kaotamisel?

  • Teha makse MTÜ Kindluse Koolile.

saaja: MTÜ KINDLUSE KOOL 

konto nr: EE212200221074946335

Summa: 8.00€

selgitus: õpilase nimi ja õpigrupp

  • Saata e-kiri raamatukogutöötaja Andrale (andra.paarma@kindlusekool.ee) koos maksekinnitusega.
  • Raamatukogutöötaja toimetab päeviku õpilase mentorile.