Kindluse Kooli avalik teave /
üldkasutatavad teenused

KINDLUSE KOOLI ÜLE JÄRELEVALVET TEOSTAVAD ASUTUSED

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
Telefon: 7350222
E-posti aadress: hm@hm.ee

Rae Vallavalitsus
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefon: 605 6750
E-posti aadress: info@rae.ee

Andmekaitsespetsialist
Ahto Pahk
andmekaitse@rae.ee

IT-spetsialist
Tanel Lindlo
tanel.lindlo@rae.ee