KINDLUSE KOOLI RUUMIDE RENTIMINE

Kui soovite rentida Kindluse Kooli klassiruumi või remterit, palume saata taotlus aadressil rent@kindlusekool.ee.
Taotluse sisu:

 • ürituse nimetus ja lühike sisukirjeldus;
 • toimumise kuupäev ja kellaaeg;
 • osalejate arv;
 • vajadused mööbli ja tehnika osas;
 • ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi;
 • arve rekvisiidid: asutuse nimetus koos registrikoodiga, aadress, kontaktandmed (meiliaadress, telefon).

Üürihinnad on kehtestatud Rae vallavalitsuse korraldusega. Kehtivad tunnihinnad (60 min):

 • klassiruum 8 €;
 • aula ja kaldkoda 48 €;
 • koosolekute ruum 15 €;
 • klass klaveriga, labor, tehnoloogia klass, kodunduse klass, käsitöö klass, muusikaklass, kunstiklass, aatrium, söökla, auditoorium 30 €;
 • raamatukogu 32 €.

Oluline info:

 • ruumirent ei sisalda IT-toe-, helitehniku-, turva- ega garderoobiteenust.
 • kooli administraatori tööaeg on 8.00-16.30. Töövälisel ajal rakendub administraatori töötasu 10 €/h.
 • ruumi rentija peab tagama kooli ruumide turvalise ja säästliku kasutamise. Tekkinud kahjud tuleb korvata.

Kindluse Kooli spordihoone rentimisega tegeleb Rae Spordikeskus.