Usume, et parim kool lastele on see,
kus töötab õnnelik õpetaja.

  • Lähtume kaasava juhtimise põhimõtetest. Igal kooli töötajal on võimalus ning sellega kaasnev vastutus pakkuda ideid, teha valikud ning osaleda demokraatlikus otsustamisprotsessis.

  • Õpetaja on ekspert, kellel on vabadus otsustada, milliste meetoditega ta töötab, et saavutada kokkulepitud eesmärke õppe- ja koostöös.

  • Toetame õpetaja igapäevatööd ja enesearengut läbi mentorsüsteemi.

  • Loome lendude-põhised klassiõpetajate tandemid ja triod:
    4 paralleelklassi puhul töötavad 2 klassiõpetajat tihedalt koos 2 klassiga ning on sellest tulenevalt valmis ja võimelised mõlemat klassi juhendama ja üksteist asendama. Kui lennus on 3 paralleelklassi, tekib sarnane koostöö õpetajate kolmikul.

  • Suhtleme avatult ja ausalt ning tuletame üksteistele meelde, et lahenduskeskne suhtumine väljakutsetesse tagab selle, et meie koolis on hea töötada.


Maris Laanela
koolijuhi kohusetäitja, haridusjuht

Kõik suured asjad saavad alguse väikestest unistustest ja soovidest. 

Ühenduse võtmiseks kirjutage: maris.laanela@kindlusekool.ee


Maris Süld
tugimeeskonna juht, eelkooli koordinaator
Igas koolipäevas peab olema midagi sellist, mis paneb silma särama.


Marite Hannes
haridustehnoloog, üldõpetuse õpetaja, mentor
Usun, et õpilane vajab eelkõige mentorit, kes on hea kuulaja ja teejuht.


Eleri Troska
haridustehnoloog, üldõpetuse õpetaja,  mentor
Iga õppija on erinev, üheskoos täiustuvad oskused parimal moel.


Janet Beketov
üldõpetuse õpetaja, mentor
Lähtun oma töös alati noorte vajadustest ja huvidest.


Aire Mälk
üldõpetuse õpetaja, mentor
Iga laps peab tundma, et ta on oodatud ja temast hoolitakse.


Kätlin Sarik
üldõpetuse õpetaja, mentor
Hea õpetaja selgitab, suurepärane õpetaja inspireerib. 


Riin Verlin
üldõpetuse õpetaja, mentor
Olen igale lapsele toeks, et avastada tema hinges peituva kaastunde, lahkuse ja helduse rikkus.


Kelli Kibar
üldõpetuse õpetaja, mentor
Panen iga õpilase tundma ennast erilise ja andekana.


Anette Bakmanov 
üldõpetuse õpetaja, mentor
 Inspireerin iga õpilast looma oma teadmiste kindlust.


Katrin Eelmaa 
üldõpetuse õpetaja, mentor
Õnnelik on laps, kes tunneb ennast koolis oodatuna ja turvaliselt.


Merike Randmaa 
üldõpetuse õpetaja, mentor
Soovin, et laps on kooli tulles, siin olles ja siit minnes heas tujus!


Merilin Pärn
üldõpetuse õpetaja, mentor
Loon igale lapsele turvalise õpikeskkonna. Sellest algab täisväärtuslik õppimine.


Janne Jakimainen
üldõpetuse õpetaja, mentor
Parim tunnustus õpetajale on laste säravad silmad!


Tiina Ermann
üldõpetuse õpetaja, mentor
Julge erineda, ole Sina ise ja unista suurelt!


Anita Voropajev
üldõpetuse õpetaja, mentor
Iga lapse mõtted ja ideed on erilised ning väärivad ärakuulamist.


Kaire Kivi
üldõpetuse õpetaja, mentor
Usun, et positiivses õhkkonnas koostööd tehes on võimalik väga vingeid asju korda saata.


Kaarel Jõeväli
kehalise kasvatuse õpetaja, mentor
Harmooniline areng on õnneliku inimese kujunemise aluseks.


Dmitri Reinmets
kehalise kasvatuse õpetaja, mentor
Julge olla julge.


Sander Põlluäär
tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Loome koos lihtsamat ja kestvamat maailma, kus õpilane saab ise avastada ja lahenduseni jõuda.


Katre Merilaid
käsitööõpetaja, saksa keele valikaine õpetaja
Loov lähenemine ning julgus eksida on maailmapildi avardumisel meie parimad kaaslased!


Silja Trisberg
muusikaõpetaja
Oled poiss või oled plika – laula sõber, laula ikka!


Terje Saarem
muusikaõpetaja


Yuri Velloso
inglise keele õpetaja
Instruct the wise and they will be wiser still; teach the righteous and they will add to their learning.


Gärol Lepik
eripedagoog
Iga õpilane peab tundma rõõmu õppimisest ja koolis käimisest!

Loviisa Männikust
eriklassi õpetaja, mentor
9/10 õpetamisest moodustab positiivne julgustamine.


Susan Suurkask
eriklassi õpetaja, mentor
On vaja suurt südant, et sinna mahuks palju väikeseid. Minul on see olemas! 


Andra Päärma 
pikapäevarühma kasvataja 
Suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu.


Katri Viitpoom
koolipsühholoog
Õppides paremini tundma ennast, õpime paremini mõistma  teisi.

Ühenduse võtmiseks kirjutage: katri.viitpoom@kindlusekool.ee


Evelin Ergma
koolipsühholoog
Märgates ja väärtustades hetke, leiab rõõmu väikestest asjadest.


Marttina Kallaste
sotsiaalpedagoog
Igaüks väärib võimalust olla kuuldud ja nähtud.


Kristi Lepp
abiõpetaja
Õpetada tuleb südamest.


Karin Tralla
õpiabi õpetaja
Olla aus ja avali, sest siis näeb südamega, näeb hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.


Anita Homin
sekretär
Geniaalsus peitub lihtsuses.

e-kiri: anita.homin@kindlusekool.ee
telefon: 555 93 474


Inga Valk
söökla juhataja, peakokk
Iga uus päev annab uue võimaluse olla eilsest parem.


Alisa Tuguševa
kokk


Maie Ubina
kokk
Vabadus on see, kui teed mida armastad. Rõõm on see, kui armastad mida teed.


Leena Lamonova
abikokk


Mart Männiste
haldusjuht
Haldusjuhina saan hea seista kindla ja turvalise keskkonna eest.

e-kiri: mart.manniste@kindlusekool.ee
telefon: 515 1888


Targo Jakimainen
remondimees


Maaja Lindau
administraator
Soovin, et igas päevas oleks hingele pai tegevaid hetki.

telefon: 55974760


Liia Leinus
administraator
Igas  päevas võiks olla naeratusi, mis muudavad päeva paremaks.

telefon: 55974760


Ellen Majorskih
kooliõde
Tervis on rikkusest kallim!

E-kiri: tervis@kindlusekool.ee
Telefon: 56503370
Vastuvõtuaeg: neljapäeviti 8:30-13:30


Annika Leok
kooliõde

E-kiri: tervis@kindlusekool.ee
Telefon: 53057900
Vastuvõtuaeg: teisipäeviti kell 8.30-13.30