Usume, et parim kool lastele on see,
kus töötab õnnelik õpetaja.

  • Lähtume kaasava juhtimise põhimõtetest. Igal kooli töötajal on võimalus ning sellega kaasnev vastutus pakkuda ideid, teha valikud ning osaleda demokraatlikus otsustamisprotsessis.

  • Õpetaja on ekspert, kellel on vabadus otsustada, milliste meetoditega ta töötab, et saavutada kokkulepitud eesmärke õppe- ja koostöös.

  • Toetame õpetaja igapäevatööd ja enesearengut läbi mentorsüsteemi.

  • Loome lendude-põhised mentorite tandemid ja triod:
    Nelja õpigrupiga lennu puhul töötavad kaks mentorit tihedalt koos kahe õpigrupiga ning on sellest tulenevalt valmis ja võimelised mõlemat õpigruppi juhendama ning üksteist asendama. Kui lennus on kolm õpigruppi, tekib sarnane koostöö mentorite kolmikul.

  • Suhtleme avatult ja ausalt ning tuletame üksteistele meelde, et lahenduskeskne suhtumine väljakutsetesse tagab selle, et meie koolis on hea töötada.


Reelika Turi
 koolijuht

Koos loome parema homse
meie kogukonnale.

Ühenduse võtmiseks kirjutage: reelika.turi@kindlusekool.ee


Maris Süld
1.-4. õpigruppide õppejuht, 9. õpigrupi mentor

Igas koolipäevas peab olema midagi sellist,
mis paneb silma särama.

Ühenduse võtmiseks kirjutage: maris.suld@kindlusekool.ee


Egle Hollman
5.-9. õpigruppide õppejuht, 6.a mentor
Per aspera ad astra.

Ühenduse võtmiseks kirjutage: egle.hollman@kindlusekool.ee


Katre Merilaid
õppekorraldusjuht, saksa keele ja rütmilise liikumise õpetaja
Loov lähenemine ning julgus eksida on maailmapildi avardumisel meie parimad kaaslased!

Ühenduse võtmiseks kirjutage: katre.merilaid@kindlusekool.ee


Liina Lüütsep
tugimeeskonna juht, 6.b mentor

Ühenduse võtmiseks kirjutage: liina.luutsep@kindlusekool.ee


Laura Vaikma

kogukonnajuht
Kui tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad minna kaugele, mine koos. 

Ühenduse võtmiseks kirjutage: laura.vaikma@kindlusekool.ee


Mart Männiste
haldusjuht
Haldusjuhina saan hea seista kindla ja turvalise keskkonna eest.

e-kiri: mart.manniste@kindlusekool.ee
telefon: 515 1888


Marite Hannes
haridustehnoloog, 8. õpigrupi mentor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Usun, et õpilane vajab eelkõige mentorit, kes on hea kuulaja ja teejuht.


Janne Jakimainen
üldõpetuse õpetaja, 1.a ja 5.b mentor
Parim tunnustus õpetajale on laste säravad silmad!


Tiina Ermann
üldõpetuse õpetaja, 1.b mentor
Julge erineda, ole Sina ise ja unista suurelt!


Jaanali Koppel
üldõpetuse õpetaja, 1.c mentor
Headus sünnitab headust.


Riine Tammik
üldõpetuse õpetaja, 1.d mentor
Sära silma ja teadmised põue igale õpilasele!


Triinu Eglit-Hunt
üldõpetuse õpetaja, 1.e mentor
Lapsed, keda õpetan, ei pruugi mind vanemaks saades enam mäletada, kuid nende sees on alati osa minust. See osa, mis andis neile lootust ja armastust ning õpetas endasse uskuma.


Kristiina Volt
üldõpetuse õpetaja, 1.f mentor
Õpetaja aitab puhuda tuule tiibadesse, et see tuul oleks piisavalt tugev, kuid soe ja et tiivad kannaks sinna kuhu süda juhib!


Lisabet Roos
üldõpetuse õpetaja, 1.g mentor


Kaili Kuldsaar
üldõpetuse õpetaja, 2.a mentor
Me kõik tahame olla nähtud ja kuuldud. Kui ma suudan seda päeva jooksul õpilastele pakkuda, siis on minu päev korda läinud.


Heidi Männamäe
üldõpetuse õpetaja, 2.b mentor
Kui suudad midagi ette kujutada, suudad seda ka saavutada. Kui suudad millestki unistada, suudad selleks saada.


Kristel Kindsigo
üldõpetuse õpetaja, 2.c mentor
Koos anname lastele juured kasvamiseks ja tiivad lendamiseks.


Merilin Karelin
üldõpetuse õpetaja, 2.d mentor


Kertu Salme
üldõpetuse õpetaja, 2.e mentor
Suhtun igasse lapsesse nii, et just tema on see, kes ühel päeval maailma muudab.


Kertu Müür
üldõpetuse õpetaja, 2.f mentor
Loon turvalise ja sõbraliku keskkonna ning annan igale lapsele võimaluse avastada anded, mis tal silmad särama panevad.


Maarit Meola
üldõpetuse õpetaja, 2.g mentor


Riin Verlin
üldõpetuse õpetaja, 3.a mentor
Olen igale lapsele toeks, et avastada tema hinges peituva kaastunde, lahkuse ja helduse rikkus.


Aire Mälk
üldõpetuse õpetaja, 3.b mentor
Iga laps peab tundma, et ta on oodatud ja temast hoolitakse.


Kady Õispuu
üldõpetuse õpetaja, 3.c mentor
Tuletades lapsele pidevalt meelde, et tore on olla omamoodi ja eriline, avastab ta palju kiiremini oma tõelise tee, sest ei unusta kasvades ära oma südamehääle kuulamist.


Ene Nurmsoo
üldõpetuse õpetaja, 3.d mentor


Hanna Kristin Kiiver
üldõpetuse õpetaja, 3.e mentor
Soovin, et õpilastes säiliks lapselik avastamisrõõm ja mängulust.


Angela Paulus
üldõpetuse õpetaja, 3.f mentor
Pliiatsid teravaks, silmad säravaks!


Merilin Mitt
üldõpetuse õpetaja, 3.g mentor


Aide Moorlat
üldõpetuse õpetaja, 4.a mentor
Õppimine on pidev protsess, milles on tore edasi liikuda! Mõtlev laps on õppiv laps!


Kelli Kibar
üldõpetuse ja muusikaõpetaja, 4.b mentor
Panen iga õpilase tundma ennast erilise ja andekana.


Katrin Eelmaa
üldõpetuse õpetaja, 4.c mentor
Õnnelik on laps, kes tunneb ennast koolis oodatuna ja turvaliselt.


Johanna Jaanovits
üldõpetuse õpetaja, 4.d mentor
Kui teed, mida oled alati teinud, siis saad, mida alati saanud.


Merike Randmaa
üldõpetuse õpetaja, 4.e mentor
Soovin, et laps on kooli tulles, siin olles ja siit minnes heas tujus!


Merilin Pärn
üldõpetuse õpetaja, 5.a mentor, ajalooõpetaja
Loon igale lapsele turvalise õpikeskkonna. Sellest algab täisväärtuslik õppimine.


Karmen Kaljula
ülõpetuse õpetaja, 5.c ja 5.d mentor
Ära unusta, et unistused täituvad olevikus.


Kaire Kivi
üldõpetuse õpetaja, 7. õpigrupi mentor, matemaatikaõpetaja
Usun, et positiivses õhkkonnas koostööd tehes on võimalik väga vingeid asju korda saata.


Geidi Mitt
loodusainete õpetaja
Õppimisel on olulisim soov seda teha.


Kairi Tamuri
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Olla alati uus ja mitte korduda, elada läbi oma südame kõik tuksed, oma hinge kõik sopid! (A. Gailit)


Elisabeth Elmend
kehalise kasvatuse õpetaja
Sa ei pea olema suurepärane, et alustada. Küll aga pead sa alustama, et olla suurepärane.


Kaarel Jõeväli
kehalise kasvatuse õpetaja
Harmooniline areng on õnneliku inimese kujunemise aluseks.


Dmitri Reinmets
kehalise kasvatuse õpetaja
Julge olla julge.


Angela Luts
kehalise kasvatuse õpetaja
Värske õhk ja liikumine muudavad lapse õnnelikuks!


Sander Põlluäär
tehnoloogia- ja liikumisõpetuse õpetaja
Loome koos lihtsamat ja kestvamat maailma, kus õpilane saab ise avastada ja lahenduseni jõuda.


Silja Trisberg
muusikaõpetaja
Oled poiss või oled plika – laula sõber, laula ikka!


Terje Saarem
muusikaõpetaja


Kaire Vilgats
muusikaõpetaja
Nii muusikat kui inimesi on tarvis osata kuulata. Siis on maailm parem paik.


Irina Kumi
vene keele ja eesti keele kui teise keele õpetaja
Iga päev ei pruugi olla hea, kuid igas päevas on alati midagi head.


Kadri Kruus
kodunduse õpetaja


Jason Alexander Greenberg
inglise ja hispaania keele õpetaja


Nazila Aliyeva
inglise keele õpetaja
Sucees is not a destination; it’s the process.


Yuri Velloso
inglise keele õpetaja
Instruct the wise and they will be wiser still; teach the righteous and they will add to their learning.


Richard Aboagye Kumi
inglise keele õpetaja
Be somebody who makes everybody feel like a somebody.


Livia Nelson
inglise keele õpetaja
Me õpime ainult nendelt, keda me armastame.


Federico Matarazzo
itaalia keele õpetaja
Aim to enjoy every journey in life, for outcomes are merely a consequence.


Marleen Kivimets
õpetaja

 


Anette Bakmanov
õpetaja
Inspireerin iga õpilast looma oma teadmiste kindlust.


Anita Voropajev
eripedagoog
Iga lapse mõtted ja ideed on erilised ning väärivad ärakuulamist.


Gärol Lepik
eripedagoog
Iga õpilane peab tundma rõõmu õppimisest ja koolis käimisest!


Anna-Liisa Mäemets
eripedagoog


Liis Rätsep
sotsiaalpedagoog

Egne Aavik
sotsiaalpedagoog

Viktoria Tohv
sotsiaalpedagoog


Evelin Ergma
koolipsühholoog
Märgates ja väärtustades hetke, leiab rõõmu väikestest asjadest.


Anneli Rannak
psühholoog-nõustaja


Jaanika Kingo
asendusõpetaja
Tõeliselt mõtlev inimene ammutab oma vigadest sama palju teadmisi kui oma edusammudest.


Andra Päärma 
pikapäevarühma kasvataja 
Suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu.


Kristi Lepp
abiõpetaja
Õpetada tuleb südamest.


Susan Suurkask
abiõpetaja
On vaja suurt südant, et sinna mahuks palju väikeseid. Minul on see olemas!


Kairi Zäuram
abiõpetaja


Getter Kiisk
abiõpetaja
Õppimine on avastusrohke teekond. 


Liina Mäeväli
abiõpetaja


Karin Tralla
õpiabi õpetaja
Olla aus ja avali, sest siis näeb südamega, näeb hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.


Rita Raissar
õpiabi õpetaja
Kui laps ei saa õppida nii nagu õpetaja õpetab, siis tuleb õpetajal õppida õpetama nii nagu laps õpib!


Anita Homin
sekretär
Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.

e-kiri: anita.homin@kindlusekool.ee
telefon: 555 93 474


Inga Valk
söökla juhataja, peakokk
Iga uus päev annab uue võimaluse olla eilsest parem.


Alisa Tuguševa
kokk


Maie Ubina
kokk
Vabadus on see, kui teed mida armastad. Rõõm on see, kui armastad mida teed.


Anastassija Severikova
abikokk


Nadiia Reutska
köögi abitööline


Reet Palta
köögi abitööline


Artem Vlasenko
köögi abitööline


Targo Jakimainen
remondimees


Liia Leinus
administraator
Igas  päevas võiks olla naeratusi, mis muudavad päeva paremaks.

telefon: 55974760


Ene Vister
administraator

telefon: 55974760


Hedi Sõerde
administraator

telefon: 55974760


Margarita Tomskaja
 kooliõde

E-kiri: tervis@kindlusekool.ee
Telefon: 5198 7752
Vastuvõtuaeg: esmaspäevast neljapäevani 8.15–15.00, reedeti 8.00–14.00