Usume, et parim kool lastele on see,
kus töötab õnnelik õpetaja.

  • Lähtume kaasava juhtimise põhimõtetest. Igal kooli töötajal on võimalus ning sellega kaasnev vastutus pakkuda ideid, teha valikud ning osaleda demokraatlikus otsustamisprotsessis.

  • Õpetaja on ekspert, kellel on vabadus otsustada, milliste meetoditega ta töötab, et saavutada kokkulepitud eesmärke õppe- ja koostöös.

  • Toetame õpetaja igapäevatööd ja enesearengut läbi mentorsüsteemi.

  • Loome lendude-põhised klassiõpetajate tandemid ja triod:
    4 paralleelklassi puhul töötavad 2 klassiõpetajat tihedalt koos 2 klassiga ning on sellest tulenevalt valmis ja võimelised mõlemat klassi juhendama ja üksteist asendama. Kui lennus on 3 paralleelklassi, tekib sarnane koostöö õpetajate kolmikul.

  • Suhtleme avatult ja ausalt ning tuletame üksteistele meelde, et lahenduskeskne suhtumine väljakutsetesse tagab selle, et meie koolis on hea töötada.


Annika Räim

koolijuht
Usun, et parim kool maailmale ja lastele on see, kus töötab õnnelik õpetaja.

• Magistrikraad inglise ja saksa keele õpetaja erialal TLÜ
• Magistriprogramm personalijuhtimise erialal EBS
• “Leadership and sustainability” eriala magistriprogramm University of Cumbria
• 20+ aastat kogemust juhi, personalijuhi, juhtide nõustaja ja koolitajana
• Coach, koolitaja, juhtimistreener
e-kiri: annika.raim@kindlusekool.ee


Jüri Käosaar

õppejuht
Usun, et õpilase jaoks ongi koolis toimuv päris elu.

• Magistrikraad ajaloo erialal Tartu Ülikool
• Noored Kooli programmi 9. lennu vilistlane
• 2015-2019 ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja Kiviõli I Keskkoolis
• Alates 2018 TLÜ kooliarenduse konsultant
e-kiri: jyri.kaosaar@kindlusekool.ee


Maris Laanela
klassiõpetaja ja I kooliastme õppejuht

Usun, et kõik suured asjad saavad alguse väikestest unistustest ja soovidest. 

• Tallinna Vanalinna Haridukolleegiumi gümnaasiumi teatri klass
Haridusteaduste magister TLÜ
• Tallinna Sipsiku Lasteaed lasteaia õpetaja
MLA Viimsi Lasteaiad lasteaia õpetaja
• 2012-2019 Viimsi Kooli klassiõpetaja
e-kiri: maris.laanela@kindlusekool.ee


Maris Süld
klassiõpetaja
Usun, et hea õpetaja on valmis iga lapseni jõudmiseks iga päev uut jalgratast leiutama.

• Haridusteaduste magister klassiõpetaja erialal
2015-2019 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool; klassiõpetaja, ART metoodik
2016 – 2019 Heategevusfond Minu Unistuste Päev; tiimijuht
e-kiri: maris.suld@kindlusekool.ee


Anette Bakmanov 
klassiõpetaja 2020.a. sügisest
Usun, et õpetajale on antud hindamatu võimalus inspireerida iga õpilast looma oma teadmiste kindlust.

•  Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe omandamisel Tallinna Ülikoolis
• Kogemused ASÕP programmiga asendusõpetajana erinevates koolides


Katrin Eelmaa 
klassiõpetaja 2020.a. sügisest
Usun, et õnnelik on see laps, kes tunneb ennast koolis oodatuna ja turvaliselt.

• Klassiõpetaja kunstiõpetuse lisaerialaga
• 2005-2020 Laagri Kool, klassiõpetaja
• Mustamäe Humanitaargümnaasium, keelekümblusõpetaja
• Pärnu Lasteaed Kelluke, eesti keeleõpetaja venekeelses lasteaias


Janne Jakimainen
klassiõpetaja 2020.a. sügisest
Usun, et parim tunnustus õpetajale, on laste säravad silmad!

• Haridusteaduste magistrikraad klassiõpetaja erialal, põhikooli inglise keele õpetaja kõrvalerialaga
• 2018-2020 Märjamaa Gümnaasiumi klassiõpetaja
• 2012-2018 Kabala Lasteaia Põhikooli klassiõpetaja


Kelli Kibar
klassiõpetaja 2020. a sügisest
Usun, et meie õpetajana saame panna iga õpilase tundma ennast erilise ja andekana.

• Magistriõpe klassiõpetaja erialal, valikerialad muusika ja inimeseõpetus TLÜ
• Laulmise eriala Viljandi Kultuuriakadeemias
• Läänemaa Ühisgümnaasiumi ja Haapsalu Muusikakooli vilistlane
• Kogemus laulmise, inglise keele õpetajana


Gärol Lepik
eripedagoog – eriklassi õpetaja 2020.a. sügisest
Usun, et iga õpilane peab tundma rõõmu õppimisest ja koolis käimisest!

• Magistrikraad eripedagoogikas omandamisel TLÜ
• Bakalaureusekraad eripedagoogikas TLÜ
• Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium
• 2018-2020 Tallinna Laagna Gümnaasiumi eripedagoog/ eriklassi õpetaja
• Kogemused erivajadustega laste õpetamisel suvelaagrites


Karin Pärtel
liikumisõpetaja 2020. a sügisest
Usun, et liikumine paiskab lahti õnnehormooni, mis toetab koolirõõmu.

• magistrikraad kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse erialal Tallinna Ülikool
• 30+ aastat kogemusi õpetamisel
• Inimeseõpetuse Ühingu esimees 2014-2017 ja 2020-2023


Riin Tuur
muusikaõpetaja 2020.a. sügisest
Usun, et iga laps on musikaalne! Peame tahtma seda uskuda, näha ja kuulda ning andma võimaluse just temale omasel moel sellel väljenduda!

• Muusikapedagoogika eriala omandamisel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
• Bakalaureusekraad õigusteadustes
• Koorijuhtimise kutseõppe eriala Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis


Triinu Orumaa
sotsiaalpedagoog 2020. a sügisest
Usun, et oleme alati üksteise jaoks olemas ning seetõttu lähebki kõik hästi. Alati.

• Magistrikraad (cum laude) sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal
• 2017 – 2020 Kadrioru Saksa Gümnaasium. HEV õpilase õppe koordinaator ja sotsiaalpedagoog
• 2010-2017 Pirita Majandusgümnaasium. Sotsiaalpedagoog, arendusjuht, õpilasuurimuste ja praktiliste tööde koordinaator, uurimistöö aluste aineõpetaja


Mart Männiste
haldusjuht
Usun, et haldusjuhina saan hea seista kindla ja turvalise keskkonna eest.

• Magistrikraad kehalise kasvatuse õpetaja erialal
• 30+ aastat kogemusi turunduse, hulgi- ja jaekaubanduse, tootmise ja haldusjuhtimises

Kindluse Kooli avamiseni on jäänud
0
0
0
0
päeva
0
0
tundi
0
0
minutit
0
0
sekundit

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT