Usume, et parim kool lastele on see,
kus töötab õnnelik õpetaja.

  • Lähtume kaasava juhtimise põhimõtetest. Igal kooli töötajal on võimalus ning sellega kaasnev vastutus pakkuda ideid, teha valikud ning osaleda demokraatlikus otsustamisprotsessis.

  • Õpetaja on ekspert, kellel on vabadus otsustada, milliste meetoditega ta töötab, et saavutada kokkulepitud eesmärke õppe- ja koostöös.

  • Toetame õpetaja igapäevatööd ja enesearengut läbi mentorsüsteemi.

  • Loome lendude-põhised klassiõpetajate tandemid ja triod:
    4 paralleelklassi puhul töötavad 2 klassiõpetajat tihedalt koos 2 klassiga ning on sellest tulenevalt valmis ja võimelised mõlemat klassi juhendama ja üksteist asendama. Kui lennus on 3 paralleelklassi, tekib sarnane koostöö õpetajate kolmikul.

  • Suhtleme avatult ja ausalt ning tuletame üksteistele meelde, et lahenduskeskne suhtumine väljakutsetesse tagab selle, et meie koolis on hea töötada.


Annika Räim

koolijuht
Parim kool maailmale ja lastele on see, kus töötab õnnelik õpetaja.

Ühenduse võtmiseks kirjutage: annika.raim@kindlusekool.ee


Maris Laanela
haridusjuht

Kõik suured asjad saavad alguse väikestest unistustest ja soovidest. 

Ühenduse võtmiseks kirjutage: maris.laanela@kindlusekool.ee


Janet Beketov
üldõpetuse õpetaja, mentor
Lähtun oma töös alati noorte vajadustest ja huvidest.


Karmen Lehtla
üldõpetuse õpetaja, mentor
Julge avastada ja olla sina ise. 


Kätlin Sarik
üldõpetuse õpetaja, mentor
Hea õpetaja selgitab, suurepärane õpetaja inspireerib. 


Eleri Troska
üldõpetuse õpetaja,  mentor
Iga õppija on erinev, üheskoos täiustuvad oskused parimal moel.


Riin Verlin
üldõpetuse õpetaja, mentor
Olen igale lapsele toeks, et avastada tema hinges peituva kaastunde, lahkuse ja helduse rikkus.


Kelli Kibar
üldõpetuse õpetaja, mentor
Panen iga õpilase tundma ennast erilise ja andekana.


Anette Bakmanov 
üldõpetuse õpetaja, mentor
 Inspireerin iga õpilast looma oma teadmiste kindlust.


Katrin Eelmaa 
üldõpetuse õpetaja, mentor
Õnnelik on laps, kes tunneb ennast koolis oodatuna ja turvaliselt.


Merike Randmaa 
üldõpetuse õpetaja, mentor
Soovin, et laps on kooli tulles, siin olles ja siit minnes heas tujus!

Maris Süld
üldõpetuse õpetaja, mentor, eelkooli koordinaator
Olen valmis iga lapseni jõudmiseks iga päev uut jalgratast leiutama.


Merilin Pärn
üldõpetuse õpetaja, mentor
Loon igale lapsele turvalise õpikeskkonna. Sellest algab täisväärtuslik õppimine.


Janne Jakimainen
üldõpetuse õpetaja, mentor
Parim tunnustus õpetajale on laste säravad silmad!


Liis Soppe
üldõpetuse õpetaja, mentor (puhkusel)
Usun, et õppimine saab toimuda positiivses õhkkonnas.


Anita Voropajev
üldõpetuse õpetaja, mentor
Iga lapse mõtted ja ideed on erilised ning väärivad ärakuulamist.


Kaire Kivi
üldõpetuse õpetaja, mentor
Usun, et positiivses õhkkonnas koostööd tehes on võimalik väga vingeid asju korda saata.


Marite Hannes
üldõpetuse õpetaja, mentor
Usun, et õpilane vajab eelkõige mentorit, kes on hea kuulaja ja teejuht.


Avelin Põldaas
inglise keele õpetaja
Minu jaoks on tähtis tekitada õpilases huvi aine vastu.


Kaarel Jõeväli
kehalise kasvatuse õpetaja
Harmooniline areng on õnneliku inimese kujunemise aluseks.


Dmitri Reinmets
kehalise kasvatuse õpetaja
Julge olla julge.


Sander Põlluäär
tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Loome koos lihtsamat ja kestvamat maailma, kus õpilane saab ise avastada ja lahenduseni jõuda.


Katre Merilaid
valikaine õpetaja
Loov lähenemine ning julgus eksida on maailmapildi avardumisel meie parimad kaaslased!


Gärol Lepik
eripedagoog – eriklassi õpetaja
Iga õpilane peab tundma rõõmu õppimisest ja koolis käimisest!


Raili Tüür
eripedagoog – eriklassi õpetaja
Pole tähtis kui aeglaselt liigud, oluline on mitte seisma jääda.


Annabel Vilbre
õpetaja
Homne kuulub neile, kes valmistuvad selleks täna!


Nele Randpere
eripedagoog
Usun, et iga laps on andekas, kui tema ümber on inimesed, kelle kõrval saavad anded väljenduda.


Rael Laager
sotsiaalpedagoog
Olen sinu jaoks alati olemas! 


Katri Viitpoom
koolipsühholoog
Õppides paremini tundma ennast, õpime paremini mõistma  teisi.


Tanel Lindlo
haridustehnoloog
Usun, et ühele probleemile leiab vähemalt 7 töötavat lahendust.


Kairi Auväärt
sekretär
Kui oled ise positiivne, on seda ka ümbritsev.

e-kiri: kairi.auvaart@kindlusekool.ee
telefon: 5559 3474


Inga Valk
söökla juhataja, peakokk
Iga uus päev annab uue võimaluse olla eilsest parem.


Alisa Tuguševa
kokk


Maaja Lindau
administraator
Soovin, et igas päevas oleks hingele pai tegevaid hetki.


Liia Leinus
administraator
Igas  päevas võiks olla naeratusi, mis muudavad päeva paremaks.


Mart Männiste
haldusjuht
Haldusjuhina saan hea seista kindla ja turvalise keskkonna eest.

e-kiri: mart.manniste@kindlusekool.ee
telefon: 515 1888

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT