Usume, et parim kool lastele on see,
kus töötab õnnelik õpetaja.

  • Lähtume kaasava juhtimise põhimõtetest. Igal kooli töötajal on võimalus ning sellega kaasnev vastutus pakkuda ideid, teha valikud ning osaleda demokraatlikus otsustamisprotsessis.

  • Õpetaja on ekspert, kellel on vabadus otsustada, milliste meetoditega ta töötab, et saavutada kokkulepitud eesmärke õppe- ja koostöös.

  • Toetame õpetaja igapäevatööd ja enesearengut läbi mentorsüsteemi.

  • Loome lendude-põhised klassiõpetajate tandemid ja triod:
    4 paralleelklassi puhul töötavad 2 klassiõpetajat tihedalt koos 2 klassiga ning on sellest tulenevalt valmis ja võimelised mõlemat klassi juhendama ja üksteist asendama. Kui lennus on 3 paralleelklassi, tekib sarnane koostöö õpetajate kolmikul.

  • Suhtleme avatult ja ausalt ning tuletame üksteistele meelde, et lahenduskeskne suhtumine väljakutsetesse tagab selle, et meie koolis on hea töötada.


Annika Räim

koolijuht
Parim kool maailmale ja lastele on see, kus töötab õnnelik õpetaja.

Ühenduse võtmiseks kirjutage:: annika.raim@kindlusekool.ee

• Magistrikraad inglise ja saksa keele õpetaja erialal TLÜ
• Magistriprogramm personalijuhtimise erialal EBS
• “Leadership and sustainability” eriala magistriprogramm University of Cumbria
• 20+ aastat kogemust juhi, personalijuhi, juhtide nõustaja ja koolitajana
• Coach, koolitaja, juhtimistreener


Maris Laanela
õppejuht ja 2. lennu mentor

Kõik suured asjad saavad alguse väikestest unistustest ja soovidest. 

Ühenduse võtmiseks kirjutage: maris.laanela@kindlusekool.ee

• Tallinna Vanalinna Haridukolleegiumi gümnaasiumi teatri klass
Haridusteaduste magister TLÜ
• Tallinna Sipsiku Lasteaed lasteaia õpetaja
MLA Viimsi Lasteaiad lasteaia õpetaja
• 2012-2019 Viimsi Kooli klassiõpetaja


Kelli Kibar
üldõpetuse õpetaja, 1. lennu mentor
Õpetajana saame panna iga õpilase tundma ennast erilise ja andekana.

• Magistriõpe klassiõpetaja erialal, valikerialad muusika ja inimeseõpetus TLÜ
• Laulmise eriala Viljandi Kultuuriakadeemias
• Kogemus laulmise, inglise keele õpetajana


Anette Bakmanov 
üldõpetuse õpetaja, 1. lennu mentor
Õpetajale on antud hindamatu võimalus inspireerida iga õpilast looma oma teadmiste kindlust.

• Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe omandamisel Tallinna Ülikoolis, kõrvaleriala eesti keel
• Kogemused ASÕP programmiga asendusõpetajana erinevates koolides


Katrin Eelmaa 
üldõpetuse õpetaja, 1. lennu mentor
Õnnelik on see laps, kes tunneb ennast koolis oodatuna ja turvaliselt.

• Klassiõpetaja kunstiõpetuse lisaerialaga
• 2005-2020 Laagri Kool, klassiõpetaja
• Mustamäe Humanitaargümnaasium, keelekümblusõpetaja
• Pärnu Lasteaed Kelluke, eesti keeleõpetaja venekeelses lasteaias


Merike Randmaa 
üldõpetuse õpetaja, 1. lennu mentor
Minu eesmärk on, et laps tuleb kooli heas tujus, on koolis heas tujus ja läheb koolist hea tujuga!

• Klassiõpetaja eriala Pedagoogiline Instituut
• Pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala ning vene keele õpetaja lisaeriala TLÜ
• Pikaajaline kogemus klassiõpetajana, huvijuhina ja vene keele õpetajana


Maris Süld
üldõpetuse õpetaja, 2. lennu mentor
Hea õpetaja on valmis iga lapseni jõudmiseks iga päev uut jalgratast leiutama.

• Haridusteaduste magister klassiõpetaja erialal
• 2015-2019 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool; klassiõpetaja, ART metoodik
• 2016 – 2019 Heategevusfond Minu Unistuste Päev; tiimijuht


Janne Jakimainen
üldõpetuse õpetaja, 2. lennu mentor
Parim tunnustus õpetajale, on laste säravad silmad!

• Haridusteaduste magistrikraad klassiõpetaja erialal, põhikooli inglise keele õpetaja kõrvalerialaga
• 2018-2020 Märjamaa Gümnaasiumi klassiõpetaja
• 2012-2018 Kabala Lasteaia Põhikooli klassiõpetaja


Liis Soppe
üldõpetuse õpetaja, 3. lennu mentor
Usun, et õppimine saab toimuda positiivses õhkkonnas.

• TLÜ magister eripedagoog-nõustaja
• TLÜ magister klassiõpetaja
• Tõrukese Huvikool õpetaja
• Jüri Gümnaasium õpetaja
• Tallinna Rõõmupesa Lasteaed õpetaja


Kaire Kivi
üldõpetuse õpetaja, 4. lennu mentor
Usun, et positiivses õhkkonnas koostööd tehes on võimalik väga vingeid asju korda saata.

• TLÜ magistriõpingud põhikooli loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja, matemaatika- füüsika suund
• TallTech bakalaureus sotsiaalteadustes
• Rocca Al Mare Kool  – matemaatika ja loodusõpetuse õpetaja
• Töökogemus siseaudiitori/ ärinõustaja, tegevjuhi ja juhendajana


Marite Hannes
üldõpetuse õpetaja, 5. lennu mentor
Usun, et õpilane vajab eelkõige mentorit, kes on hea kuulaja ja teejuht.

• TLÜ magistriõpingud eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal
• TLÜ bakalaureus sotsiaalteadustes
• Sisekaitseakadeemia kutseõpe
• Töökogemus sotsiaaltöös, kriminaalhoolduses


Tanel Lindlo
üldõpetuse õpetaja, 6. lennu mentor, haridustehnoloog
Usun, et ühele probleemile leiab vähemalt 7 töötavat lahendust.

• Tartu Ülikool informaatikaõpetaja lisaeriala
• TLÜ magister klassiõpetaja, ühiskonnaõpetuse kõrvaleriala
• Viimsi Kool klassiõpetaja


Katre Merilaid
inglise keele õpetaja
Loov lähenemine ning julgus eksida on maailmapildi avardumisel meie parimad kaaslased!

• magistrikraad saksa keele õpetaja erialal Tallinna Ülikool
• saksa- ja inglise keele õpetaja kõigile vanuseastmetele
• muusika- ja rühmaainete õppekogukonna juht Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis
• kogemused vabatahtlikuna ja laste keelelaagrite organiseerimises


Riin Koppel
muusikaõpetaja
Iga laps on musikaalne! Peame tahtma seda uskuda, näha ja kuulda ning andma võimaluse just temale omasel moel sellel väljenduda!

• Muusikapedagoogika eriala omandamisel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
• Bakalaureusekraad õigusteadustes
• Koorijuhtimise kutseõppe eriala Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis


Karin Pärtel
liikumis- ja inimeseõpetuse õpetaja
Liikumine paiskab lahti õnnehormooni, mis toetab koolirõõmu.

• Magistrikraad kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse erialal Tallinna Ülikool
• 30+ aastat kogemusi õpetamisel
• Inimeseõpetuse Ühingu esimees 2014-2017 ja 2020-2023


Gärol Lepik
eripedagoog – eriklassi õpetaja
Iga õpilane peab tundma rõõmu õppimisest ja koolis käimisest!

• Magistrikraad eripedagoogikas omandamisel TLÜ
• Bakalaureusekraad eripedagoogikas TLÜ
• Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium
• 2018-2020 Tallinna Laagna Gümnaasiumi eripedagoog/ eriklassi õpetaja
• Kogemused erivajadustega laste õpetamisel suvelaagrites


Nele Randpere
eripedagoog-HEV koordinaator
Usun, et iga laps on andekas, kui tema ümber on inimesed, kelle kõrval saavad anded väljenduda.

• TLÜ magister eripedagoog-nõustaja
• TLÜ bakalaureus eripedagoog
• Alu Lasteaed-Algkool väikeklassi õpetaja
• Laste ja Noorte Kriisiprogramm juhendaja
• Tugiisik-eraõpetaja


Anette Johanna Kadakas
koolipsühholoog
Iga õpilane peab tundma teda ümbritsevate täiskasvanute toetust ja tunnustust.

• TLÜ psühholoogia eriala
• Erasmus+ University of Valencia (Hispaania) psühholoogia eriala


Annabel Vilbre
pikapäevarühma kasvataja, administraator
Homne kuulub neile, kes valmistuvad selleks täna!

• TÜ eripedagoogika eriala


Berit Israel
juhiabi
Usun toetavasse meeskonda. Koos on kindlam! 

e-kiri: berit.israel@kindlusekool.ee
telefon: 5559 3474

• Tartu Ülikool magistriõpingud kultuurikorralduse erialal
• Seinäjoki University of Applied Sciences kultuurikorralduse eriala


Inga Valk
söökla juhataja, peakokk
Iga uus päev annab uue võimaluse olla eilsest parem.

e-kiri: inga.valk@kindlusekool.ee

• Tallinna Majaka Teeninduskool restorani kokk-kondiiter eriala
• Savoy Boutique Hotell, Restoran MEKK kokk
• Nordea Maja Daily peakokk
• Fazer Amica Eesti, Maakri Lõunarestoran kokk


Maaja Lindau
administraator
Soovin, et igas päevas oleks hingele pai tegevaid hetki.

• Rikkalik hariduskäik ja töökogemus
• Kirglik huvi näha laste arengut ja kasvamist ning tänapäeva kooli toimimist


Mart Männiste
haldusjuht
Haldusjuhina saan hea seista kindla ja turvalise keskkonna eest.

e-kiri: mart.manniste@kindlusekool.ee
telefon: 515 1888

• Magistrikraad kehalise kasvatuse õpetaja erialal
• 30+ aastat kogemusi turunduse, hulgi- ja jaekaubanduse, tootmise ja haldusjuhtimises

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT