Info uutele peredele

Kui oled teada saanud, et Sinu laps asub õppima Kindluse Koolis, aitab Sind just alljärgnev info.

1. Õpilasi hakkame klassidesse jaotama augusti teisest poolest. Siis on teada Kindluse Kooli 1. klassides õppima asuvate õpilaste terviknimekiri.

Augusti teises pooles võtame kõikide peredega ühendust taotluses kasutatud e-maili kaudu ning anname teada, millal toimub Kindluse Kooli perepäev. See ei ole kohustuslik üritus, vaid pigem võimalus enne kooliaasta algust näha õpiruumi, õpetajat, luua esimesed kontaktid. Kui sel päeval kooli tulla ei saa, ärge kindlasti muretsege. Kooliaasta algab 01.09. Ole hea, vali sel päeval pidulik riietus vastavalt meie koolivormi statuudile.

2. Mõned olulised tähelepanekud:

  • Palume koolipäevadel lapsel jõuda kooli hiljemalt 8.20, esimene õppetegevus algab kell 8.30. Päevakava on leitav kooli kodulehelt.
  • Pikapäevarühm on mõeldud 1. õpigruppide õpilastele. Esimene tund sellest on oma mentoriga. Esmaspäevast neljapäevani kuni 15.00 ja reedel kuni 14.00 on võimalik osaleda raamatukogus pikapäevarühma töös.
  • Koolis kantakse vahetusjalanõusid.
  • Hea tava kohaselt kannavad koolis õpilased iga päev nähtaval kohal vähemalt ühte koolivormi eset. Koolivormi esemete kohta leiad infot SIIT.
  • Palume kõikidele esemetele lapse nimi peale panna (jalanõud, spordiriided, koolivormiriided, joped, pinalid jne).
  • Koolipäeva sees on lapse mobiiltelefon hääletult koolikotis.
  • Kõik õppe- ja kasvatustööga seotud infovahetus toimub läbi Stuudiumi.
  • Kindluse Koolil on välja töötatud oma päevik. Esimese aasta õpilasele kingib päeviku kool.
  • Õppeaasta alguses toimub õpikute kilekaante müük Kindluse Kooli perepäeval.
  • Vajalikud õpikud ning tööraamatud saavad lapsed endale septembri esimesel nädalal. Kahe esimese nädala jooksul palume, et õpikutele saaksid ümber kilekaaned või tugevam paber.

Õpilaspileteid palume tellida SIIT.

3. Õppetöö kohta leiad infot meie kodulehelt: kindlusekool.ee – koolielu  – õppetöö. Sealt saad valida Sind huvitava alamteema.