Siit leiad kasulikke veebilinke ja toetavat kirjandust.

VEEBILEHEKÜLJED

 • peaasi.ee
  Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Portaalis võid leida erinevaid vaimse tervisega seotud abistavaid materjale ja paljud muud kasulikku. Portaalis on ka e-nõustamise võimalus, kus kirjadele vastavad psühholoogid.

 • lasteabi.ee
  Lasteabitelefon 116 111
  Lasteabi on nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus, kuhu saavad helistada nii lapsed kui ka täiskasvanud. Lasteabis aitavad vastavad spetsialistid nii telefoni kui ka veebivestluse kaudu ning juhendavad, kuidas mure lahendamisega edasi minna. Lasteabi on olemas ööpäevaringselt üle terve Eesti ning kõne on tasuta. Nõu saab küsida nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

  Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks.

 • lastekriis.ee
  Siit leiad informatsiooni leinalaagrite kohta lähedase kaotanud lastele, erinevaid toetusprogramme ning samuti nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.

 • lastekaitseliit.ee
  Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ning lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele, samuti leiab nende kodulehelt informatsiooni erinevate koolituste kohta lapsevanematele ja nõuandeid vägivalla ning kiusamisega tegelemiseks. Ka leiab teavet erinevate lastelaagrite kohta.

 • tarkvanem.ee
  Veebilehelt leiab kasulikku informatsiooni pereelu ja laste kasvatamisega seotud teemadel.

 • sinamina.ee
  Veebilehelt leiab praktilisi nõuandeid, kuidas läbi eduka suhtluse lahendada tüüpilisi pereelu probleeme.

 • harno.ee
  Haridus- ja Noorteamet ehk Harno on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus ning amet loodi 2020.aastal SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. Antud kodulehel leiab näiteks informatsiooni erinevate eksamite, testide ja uuringute kohta.

 • rajaleidja.ee
  Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi hariduse teel toetavatele täiskasvanutele, näiteks lapsevanemtele, aga ka pedagoogilisele personalile.

 • oiguskantsler.ee/laste-ja-noorteoigused

  Siin on leitav informatsiooni lasteombudsmani ning laste ja noorte õiguste kohta, samuti erinevaid lasteombudsmani infomaterjal

 • sotsiaalkindlustusamet.ee
  Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on näiteks leitav informatsioon, kuidas toimub puude taotlemine ning määramine ja kuidas on võimalik taotleda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. 

 • hm.ee 
  Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt leiab erinevaid haridusandmeid ja informatsiooni koolivaheaegade ning eksamite kohta.

   

KIRJANDUS

 • Atle Dyregrov “Lapse Lein”
  Raamat annab praktilist nõu, kuidas hoolitseda lapse eest, kes on sattunud kriisi lähisugulase, sõbra või klassikaaslase surma tõttu ning kuidas toetada last ja aidata tal sellest üle saada.

 • Tina Holmberg-Kalenius “Elu pärast koolikiusamist”
  Raamat räägib koolikiusamisest lapsevanema pilgu läbi, kus autor kirjeldab oma tütrele osaks saanud kiusamist ja sellega kaasnenud probleeme.

 • Heiki Krips “Suhtlemiskonfliktid lastega ja laste ümber”
  Raamat on kirjutatud eesmärgiga aidata nii lapsevanematel kui lasteaiaõpetajatel paremini toime tulla erinevat tüüpi suhtlemiskonfliktidega.

 • Elaine Mazlish, Adele Faber “Kuidas rääkida lastega nii, et nad kuulaksid ja kuulata lapsi nii, et nad räägiksid”
  Seda raamatut on nimetatud ka lapsevanemate Piibliks ning see annab juhiseid, kuidas suhelda oma teismelise lapsega.

 • Charlotte Ducharme, Camille Beaumont “Lahedad vanemad = õnnelikud lapsed”
  Selles positiivse kasvatuse ideedest lähtuvas raamatus ei anta keelde ega käske, vaid võtme liikumiseks teoorialt praktikale.

 • Elaine Mazlish, Adele Faber “Õed ja vennad rahujalal”
  Raamat, mis annab delikaatses ning humoorikas stiilis näpunäiteid, kuidas aidata oma lastel ühe katuse all elada ja ise sealjuures ellu jääda.

 • Norman. T. Berlinger “Kuidas aidata depressioonis teismelist”
  Raamatus jagab autor lapsevanematele näpunäiteid, kuidas varjatud depressiooni ära tunda ning eristada seda tujukusest.

 • Jari Sinkkonen, Timo Parvela “Kooli! Esimese klassi õpilase vanematele”
  Koolimineja vanematele kirjutatud südamlik raamat on autorite sõnul sündinud vajadusest tutvustada tänapäevase kooli argipäeva, et leevendada ahistust, mida paljude esimese klassi õpilaste vanemad tunda võivad.

 • Diana Hudson “Spetsiifilised õpiraskused”
  See on käsiraamat pedagoogidele, lapsevanematele ja ka teistele, kelle hoole all on spetsiifilise õpiraskusega lapsed. Käsitletakse selliseid teemasid nagu näiteks düsleksia, düskalkuulia, düsgraafia, düspraksia, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häire, obsessiiv-kompulsiivne häire.

 • Dan Hughes “Tundeelu- ja Käitumishäired”
  Käesolev raamat räägib emotsionaalsete probleemide ja käitumisraskustega ning erivajadustega lastest, kes on lapsendatud või hooldusele võetud. Raamatu abil saab end kurssi viia ka tundeelu- ja käitumisraskuste terminitega.

 • Colette de Bruin “Viis küsimust. Praktiline juhend autismiga lapse kasvatamiseks” Nõuandev raamat lapsevanematele ja pedagoogidele, kuidas kasvatada ja juhendada autismiga last.

 • Samantha Todd “Väike raamat autismispektri häiretest”
  Põhjalik ja sisukas ülevaade autismist ja autistlike inimeste sisemaailmast.

 • Fiona Bleach “Igaüks on erinev”
  Antud raamat on abimeheks peredele, kus kasvab autismispektri häirega laps, kuid abi saavad ka nii autistliku lapse õde-vend ning samuti pedagoogid.

 • Anja Wikström “Ükski pere pole saar. ATH, lapsevanemad ja süütunne”
  Antud raamat räägib süütundest, mis on ilmselt tuttav paljudele erivajadustega laste vanematele ja sellest, kuidas lapse vajadust suurema toetuse järele pannakse pahatihti näiteks halva kasvatuse, liigse suhkru või ebaturvaliste peresuhete süüks.

 • Gunilla Gerland “Päris inimene”
  Raamat, mis räägib elust Aspergeri sündroomiga.

 • Torey Hayden “Tiigri tütar”
  Ühe tüdruku väga liigutav lugu, kuidas õpetaja saab aidata last, kelle ema on ta hüljanud ja kelle isa on narkomaan. See lugu aitab mõista, kui tähtis roll on lapse elus hoolival ja usaldusväärsel täiskasvanul.