Programmeerimine algajatele

Huvikool Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Kindluse Koolis huviring programmeerimine algajatele (õppekava kood EHISes: 202305). Programmeerimine algajatele on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusteakadeemia ja SA Eesti Teadusagentuuri poolt välja antava riikliku auhinna teaduse populariseerimise eest. Huviringi programmeerimine algajatele õppekava maht on 60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Ring keskendub programmeerimise algtõdede õppimisele läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutatakse programmeerimiskeelt (-keskkonda) Scratch. Scratch võimaldab lihtsalt ja kiiresti omandada programmeerimise põhimõtted ning tüüpilised vahendid ja tegevused, mida kasutatakse ka tavapärastes tekstipõhistes programmeerimiskeeltes.
Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Õpilased omandavad ka programmide silumise ja testimise vilumuse.
Keda ootame osalema?
1.-3. kl programmeerimisest huvitatud õpilasi (20 õppekohta).
Kus toimub?
Kindluse Koolis (klassiruum täpsustub uue õppeaasta alguses).
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 13.50 – 14.30.
Palju maksab?
Huviringi Programmeerimine algajatele õppemaks on 25 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Tanel Lindlo