HUVIHARIDUS KINDLUSE KOOLI RUUMIDES

Kindluse spordihoone treeningud on leitavad Kindluse spordikeskuse kodulehelt.

Huvikooli Collegium Eruditionis

  • Robootika (1.-3. kl robootikahuvilised õpilased)Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Kindluse Koolis robootikaring (õppekava kood EHISes: 211043). Robootikaring on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusteakadeemia ja SA Eesti Teadusagentuuri poolt välja antava riikliku auhinna teaduse populariseerimise eest. Robootikaringi õppekava maht on 120 akadeemilist tundi, mis jaotatud 4 õppeaasta peale.

Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO WeDo robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Korraldatakse koolisiseseid robootikavõistlusi ja osaletakse rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.

Keda ootame osalema?
1.-3. kl robootikahuvilised õpilased. Grupi suuruseks kuni 20 õpilast.
Grupp avatakse vähemalt 15 huvilisega.
Kus toimub?
Kindluse Kooli klassiruumis 1105.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.30-15.30 (grupp täitunud) või kolmapäeviti kell 15.00-16.00.
Palju maksab?
Robootikaringi õppemaks on 25 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.
Juhendaja: Tanel Lindlo
Registreerimine:
esmaspäev (grupp täitunud):  https://www.eformular.com/sipelgas/robootikakindluse.html
kolmapäev: https://www.eformular.com/sipelgas/robootikakindluse2.html
Info ja kontakt: Peeter Sipelgas, peeter@viimsi.edu.ee

  • Programmeerimisring “Püüton” (4.-7. kl programmeerimishuvilised õpilased). Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Kindluse Koolis programmeerimisring “Püüton” (õppekava kood EHISes: 211042). Programmeerimisring “Püüton” on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusteakadeemia ja SA Eesti Teadusagentuuri poolt välja antava riikliku auhinna teaduse populariseerimise eest. Programmeerimisringi “Püüton” õppekava maht on 60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Programmeerimisringis “Püüton” omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele

Keda ootame osalema?
4.-7. kl programmeerimishuvilisi õpilasi. Grupi suurus 20 õpilast.
Grupp avatakse vähemalt 15 huvilisega.
Kus toimub?
Kindluse Kooli klassiruumis 1105.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 15.00-16.00.
Palju maksab?
Programmeerimisringi “Püüton” õppemaks on 25 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.
Juhendaja: Tanel Lindlo
Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/pythonkindluse.html
Info ja kontakt: Peeter Sipelgas, peeter@viimsi.edu.ee

  • Male (1.-4.kl malehuvilised õpilased). Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Kindluse Koolis malering (õppekava kood EHISes: 150307).  Maleringi õppekava maht on 70 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Maleringis arendatakse laste loogilist mõtlemist, tähelepanu ja taiplikkust ning arvestamist mängupartneriga.
Maleringi õppe-eesmärgid:
1) õpilastes huvi tekitamine male kui mõtlemist arendava mängu vastu;
2) malemängu reeglite tundmaõppimine ja rakendamine mängus;
3) austava suhtumise kasvatamine mängupartnerisse;
4) arendava vabaajategevuse pakkumine õpilastele;

5) maleturniiril osalemise võimaluse pakkumine.

Keda ootame osalema?
1.-4. kl malehuvilisi õpilasi. Grupi suurus kuni 20 õpilast.
Grupp avatakse, kui on vähemalt 15 huvilist.
Kus toimub?
Kindluse Koolis.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.00-14.45.
Palju maksab?
Maleringi õppemaks on 20 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.
Juhendaja: Hendrik Olde
Info ja kontakt: Peeter Sipelgas, peeter@viimsi.edu.ee
  • Itaalia keel ja kultuur (1.-3.kl õpilased). Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Kindluse Koolis “Itaalia keele ja kultuuri” kursus (õppekava kood EHISes: 216804).Itaalia keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Itaalia keel on ladina päritolu ja õppimisel on abiks inglise keele oskus, sest grammatikas on neil keeltel sarnasusi, mis toetab arusaamist õpitavast.

Huviringi eesmärk on tekitada huvi itaalia keele vastu, anda põhiteadmised itaalia keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tutvutakse ka itaaliakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-3. kl) itaalia keele ja kultuuri huvilisi õpilasi. Grupi suurus kuni 18 õpilast.
Grupp avatakse vähemalt 15 huvilise korral.
Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 14.00-15.00.
Kus toimub?
Kindlluse Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul).
Palju maksab?
Huviringi “Itaalia keel ja kultuur” õppemaks on 20 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.
Juhendaja: Agnese Laurenzi
Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/itaaliakindluse.html
Info ja kontakt: Peeter Sipelgas, peeter@viimsi.edu.ee

Rae Huvialakool

  • Muusikakooli ettevalmistusklass (6-8-aastastele)

1 kord nädalas (45 minutit), neljapäeviti (kellaaeg täpsustub)
Kuutasu 40 eurot
Registreerimine ARNO kaudu: https://piksel.ee/arno/rae/
Lisainfo: http://huvikool.rae.ee/muusikakool@jyri.edu.ee

  • Korvpall (7-8-aastastele)

2 korda nädalas (2 x 45 minutit)
Kuutasu 25 eurot
Registreerimine ARNO kaudu: https://piksel.ee/arno/rae/
Lisainfo: http://huvikool.rae.ee/spordikool@jyri.edu.ee

  • Korvpall (12-14-aastastele)

4 korda nädalas (4 x 45 minutit)
Kuutasu 25 eurot
Registreerimine ARNO kaudu: https://piksel.ee/arno/rae/
Lisainfo: http://huvikool.rae.ee/spordikool@jyri.edu.ee

  • Võrkpall (7-8-aastastele)

2 korda nädalas (2 x 45 minutit)
Kuutasu 25 eurot
Registreerimine ARNO kaudu: https://piksel.ee/arno/rae/
Lisainfo: http://huvikool.rae.ee/spordikool@jyri.edu.ee

Pop/jazz rütmi- ja soolokitarr. Kitarritunni peamine eesmärk on omandada esmased praktilised mänguvõtted: meloodiamäng I ja II positsioonis, lihtsamate akordide moodustamine ja mängimine, soolo mängimine vastavalt harmooniale.

Kitarritund on mõeldud algajatele, tutvutakse ka noodikirja põhimõtete, lihtsamate rütmide ja tabulatuuriga. Tunnid toimuvad paaristundidena, mis annavad kogemuse ka koos mängimisest, soolodest ning saatepartiidest. Esialgu omandatakse õige mängutehnika ning käe asend. Järgnevalt keskendutakse õpilaste muusikalistele eelistustele ja vastavalt nende võimetele koostatakse õppeplaan.
Tunnid toimuvad üks kord nädalas. Ühe tunni (45-50min) maksumus õpilase kohta on 15€. Tundide eest tasumine toimub arve alusel iga kuu lõpus.
Juhendajast: Rando Ojal on kitarrimängu kogemust 12 aastat. Lõpetanud Põltsamaa Muusikakooli ning õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias rütmimuusika erialal kitarri. Õpetanud kaks aastat Laulasmaa koolis kitarri ning kolm aastat juhendanud ja läbi viinud bändiringe Laagri koolis. Igapäevaselt töötab kitarriõpetajana ja muusikuna mitmetes bändides.
Registreerimine:  Google registreerimisvorm (https://forms.gle/ZA1aqnMhVrHMhXGT8), meili teel või koolis 2.B klassiruumis (ruum nr 1014, õpetaja Kelli Kibar).
Info ja kontakt:  Rando Oja (56506585), rando.oja@gmail.com

UP Spordi kergejõustiku treeningud (1.-3.klassi õpilased)Treeningud toimuvad T, K, N kell 13.30-14.30. Lisainfo ja registreerimine www.upsport.ee või tel 51 32 072.

 

Unicorn Squad ehk tehnoloogiaring ainult tüdrukutele (1.-3.lennu tüdrukud).
MTÜ Unicorn Squad loodud õppeprogrammi järgi viivad Kindluse Kooli 3. ja 2.lennu vanemad Kaja Toomla ning Kristina Niin läbi huvihariduslikku tehnoloogiaringi tüdrukutele, et põnevate töötubade ja ühistegemise lustis kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.

Täpsemalt Unicorn Squadi tegevuste kohta võib lugeda Õpetajate Lehe artiklist või liikumise kodulehelt.

Keda ootame osalema?
1.-3.lennu tüdrukud. Grupis 12 õpilast. (GRUPP ON TÄITUNUD!)
Kus toimub?
Kindluse kooli klassiruumis
Millal toimub?
Alates 15.oktoobrist reedeti kl 13.30 – 15.00 (1,5-2h). Kokku 10 kohtumist.
Palju maksab?
Huviring on tasuta, kuna MTÜ Unicorn Squad võimaldab õppevahendid, Kindluse Kool õpperuumi ning lapsevanemad juhendamise.
Juhendajad: Kaja Toomla, Kristina Niin
Registreerimine: siin
Info ja kontakt: Kaja Toomla kaja.toomla@gmail.com