Hiina keele kursus

NB! Kahjuks grupp ei täitunud ning huviring ei alusta tegutsemist!

Hiina Keele Huvikooli „AiZhong“ raames õpivad lapsed juba kümnendat aastat hiina keelt. Esimesel aastal tegeleme hiina keele põhitõdedega, peamiselt rõhudes suulisele kõnele. Kirjutame ja loeme tekste lihtsamate märkidega, õpime luuletusi ja laulukesi. Tutvume hiina kultuuriga. Aasta lõpuks on õpilane võimeline lihtsal viisil rääkima iseendast ja küsima infot vestluskaaslase kohta, mõistma enam hiina kultuuri ja hiinlaste käitumistavasid. Põhieesmärk on tekitada ja arendada lapses huvi keele edasiõppimise kohta.

Õppematerjalina kasutame “Kuaile hanyu” õpikut ja töövihikut, lisaks õpetaja poolt koostatud luuletuste ja laulukeste kogumikku, audio-videomaterjale.

Ringi juhendaja on filoloogiharidusega Aili Roosimaa, kes on elanud 10 aastat Hiinas ja töötanud keeleõpetajana viimased 12 aastat. Õppimisprotsessis peab oluliseks, et tunnis räägivad õppijad rohkem ja õpetaja vähem; kus vähegi võimalik, toimub õppimine läbi liikumise.

Kursused toimuvad Kindluse Koolis (ruum on täpsustamisel)

1.-4. õpigruppidele 1 x nädalas neljapäeval 14.00-15.30

5.-9. õpigruppidele 1 x nädalas neljapäeval 15.30-17.00

Kursuse maksumus on 60 eurot. Kursuse tasule lisandub ühekordne tasu õppematerjalide eest (õpik, töövihik, luuletuste-laulukeste kogumik, jooksvalt materjal lisasõnavaraga) 45€.

Hiina keel algab 19. oktoobril ja lõpeb 30. mail.

Osalemiseks vajalik eelnev registreerimine. Palun registreeri hiljemalt 15. oktoobriks https://forms.gle/w1W7vzBSBkFJAveQ7

Grupid avame juhul, kui kokku tuleb minimaalselt 10 inimest ühte gruppi.

Registreerimise, lepingute ja arvetega seotud küsimused palume kirjutada Kindluse Kooli MTÜ-le aadressil kindlusekoolmtu@gmail.com

Muudes küsimustes palun pöörduda otse juhendaja Aili Roosimaa poole, saates kirja hiinakeel@gmail.com