Kindluse kogukonna koor

Kindluse kogukonna koor kutsub laulma!

Kindluse Kooli muusikaõpetaja ja koorijuht Silja Trisberg kutsub kõiki huvilisi laulma Kindluse kogukonna koori! Meie kogukonna koor koosneb Kindluse Kooli lapsevanematest, piirkonna elanikest, kooli õpetajatest, töötajatest ning III kooliastme õpilastest. Liituma on oodatud nii mehed kui naised kõigist häälerühmadest.

Laulukoor alustas 12. oktoobril. Esinetakse õppeaasta vältel kooliga seotud üritustel. Esimene ülesastumine toimus Kindluse Kooli jõulukontserdil Kaarli kirikus. Eesmärk on osa võtta 2025. aasta üldlaulupeost.

Kooriproovid toimuvad kord nädalas neljapäeviti ajavahemikus 18.00-20.00 Kindluse Kooli ruumides.

NB! Eriti oodatud on meeshääled!

Küsimuste korral palume kirjutada dirigent Silja Trisbergile (silja.trisberg@kindlusekool.ee).