Koorilaul

Kindluse Kooli Koor on Kindluse Kooli huviring. Koorilaulu tundides tunneb laps rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab koosmusitseerimise kaudu oma vokaalseid võimeid. Koorilaul on meie rahvakultuuri osa. Ühislaulmisega arendatakse lapse sotsiaalseid oskusi: suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet. Kujundatakse isamaa-armastust.

2-häälne mudilaskoor moodustub 2.-4. õpigruppide õpilastest ning toimub kolmapäeviti ja neljapäeviti 6. tunni ajal (kell 13.45-14.30). Registreerimine avaneb Stuudiumis septembri esimeses pooles.
1. õpigruppide õpilastele on koorilaul valikainena ning toimub teisipäeval 1. tunni ajal. Sinna on võimalik registreerida, kui avaneb valikainete registreerumine.

Koorilaul on tasuta huviring.

Kindluse Kooli Koori dirigent on muusikaõpetaja Silja Trisberg, küsimuste korral palun pöörduda silja.trisberg@kindlusekool.ee.