Kelli lauluring

Vokaaltunni eesmärk on õppida erinevates stiilides lugusid, tunda laulmisest rõõmu ning hiljem on võimalus ka esineda. Tunni käigus õpitakse kasutama oma keha ja häält koos. Püüame avardada silmaringi laulude valikus ja teha need enda omaks. Tunnis teeme harjutusi nii hääle kui ka kehaga. Võtame esialgseks sihiks esineda vanematele ja teistele õpilastele. Oodatud on noored igas vanuses ning eelduseks oleks suur soov laulda ja musikaalne kuulmine. Enne laulutunnis käima hakkamist kuulatakse prooviesitusena ühte laulu õpilase esituses.

Laulutunnid toimuvad 1x nädalas paaristundidena ning ühe tunni (45min) maksumus õpilase kohta on 20€. Tundide eest tasumine toimub arve alusel iga kuu lõpus.

Registreerimine SIIN.

Kontakt: Kelli Kibar (kelli.kibar@kindlusekool.ee)