Pop/jazz rütmi- ja soolokitarr

Kitarritunni peamine eesmärk on omandada esmased praktilised mänguvõtted: meloodiamäng I ja II positsioonis, lihtsamate akordide moodustamine ja mängimine, soolo mängimine vastavalt harmooniale. Kuna kitarritund on mõeldud algajatele, tutvutakse ka noodikirja põhimõtete, lihtsamate rütmide ja tabulatuuriga. Tunnid toimuvad paaristundidena, mis annavad kogemuse ka koos mängimisest, soolodest ning saatepartiidest. Esialgu omandatakse õige mängutehnika ning käe asend. Järgnevalt keskendutakse õpilaste muusikalistele eelistustele ja vastavalt nende võimetele koostatakse õppeplaan.

Kitarritunnid toimuvad 1x nädalas paaristundidena ning ühe tunni (45min) maksumus õpilase kohta on 20€. Tundide eest tasumine toimub arve alusel iga kuu lõpus.

Registreerimine SIIN.

Kontakt: Rando Oja (rando.oja@gmail.com)