Trummiõpe

Huviring on mõeldud igas vanuses trummihuvilistele, Trummitundide eesmärk on omandada õige mänguasend ja tehnika, õppida tundma trumminoote, omandada teadmised rütmist ja meetrumist, tutvuda erinevate muusikastiilide- ja nende rütmidega (pop, rock, jazz) ning õppida bändi või muusikaga koos mängu.

Trummitunnid toimuvad 1x nädalas paaristundidena ning ühe tunni (45min) maksumus õpilase kohta on 20€. Tundide eest tasumine toimub arve alusel iga kuu lõpus.

Registreerimine siin.

Kontakt: Rando Oja (rando.oja@gmail.com)