„Kindel100“

„Kindel100“ sisseelamisprogrammis oleme läbi mõelnud töötaja esimesed 100 tööpäeva organisatsioonis ja püüdnud luua lahendusi, mis toetaks võimalikult hästi kohanemist. Kindluse Kool on suures mahus kasvava koolina teistest koolidest erinevas kontekstis. Me oleme viimastel aastatel vastu võtnud umbes 20 uut tiimiliiget aastas. Ka enne järgmist õppeaastat ootab meid mahukas värbamine. Kuna meie jaoks on oluline, et iga uus tiimiliige saaks võimalikult kiirelt pardale ning muretult oma igapäevatöö juurde suunduda, siis vajab sisseelamine struktureeritud ja läbimõeldud lahendust.

Programm „Kindel100“ koosneb kovisioonist ja mentori toest. Mentor on määratud igale uuele kooliliikmele, kellega kohtutakse regulaarselt, et tagada võimalik maksimaalne tugi. Kovisiooni kohtumised toimuvad kord kuus. Põhifookuses on hetkeprobleemid ja -rõõmud, millega üheskoos tegeletakse ning lahendusi leitakse.

Kovisioon selleks õppeaastaks lõppes vahetult enne jõule ja kokkuvõtvalt võib öelda, et see oli suureks toeks selles osalenud uutele õpetajatele. Alustavad õpetajad lõid enda jaoks turvalise keskkonna, kus ennast avada ja tunda, et nad ei ole oma murede ja rõõmudega üksi. Suurim märkamine õpetajate poolt: „Teised tunnevad ja kogevad seda sama, mida mina!“.
Suur tänu õpetaja Riinule, kes programmi vedas! Täname ka kõiki asjaosalisi, kes osalesid ja oma energiat panustasid!