Kindluse Kooli 8. õpigrupi õpilased Karl ja Karl Mihkel korraldasid 19. aprillil oma loovtöö raames rahvastepalli võistluse, kus osalesid meie 3. ja 4. õpigruppide võistkonnad.  Sündmus kujunes väga emotsionaalseks, võistlejad andsid endast kõik, publiku hääled olid kaasaelamisest kähedad ning korraldajad ägeda kogemuse võrra rikkamad!
TULEMUSED:
I KOHT – 3.b õpigrupi võistkond
II KOHT – 3.a õpigrupi võistkond
III KOHT – 4.b õpigrupi võistkond
Palju õnne tublidele sportlastele ning suur aitäh Karlile, Karl Mihklile ning meie kehalise kasvatuse õpetajatele!