Kooli SLOGAN

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tõenduspõhine õpilaste loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise ja koostöövõime arendamine ja toetamine.

Siia võiks kirjutada kuidas täna kool toimib. Kuidas koolielu korraldus ja mis saab 1. sept 2020

If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our e-learning packages may be right up your street. There is a third option, which is you like the sound of both but perhaps can’t attend all training sessions, this is when blended learning comes into its own.

Kooli vastuvõtt
Kindluse Koolimaja valmimiseni on jäänud
0
0
0
0
päeva
0
0
tundi
0
0
minutit
0
0
sekundit

MEIE KOOLI ERIPÄRAD

  • Mentorlus – I klassist alates kogu põhikooli jooksul toetame õpilasi mentorluse põhimõtete alusel. Mentorlus aitab koolis tervikuna luua teineteist toetavat ning koostöist õhkkonda, kus igaüks tahab panustada.

  • I klassist alates on õpilastel võimalik valida valikained, et paremini avastada ja tundma õppida oma huve. Valikaineid pakume terve põhikooli jooksul kõikidele klassidele.

  • Toimime kaasava juhtimise põhimõtete Igal töötajal ja õpilasel on võimalus ja sellega kaasnev vastutus pakkuda ideid, teha valikud ning osaleda demokraatlikus otsustamisprotsessis.

  • Kasutame töö- ja puhkeaja mõisteid ja süsteemi: tööajal õpime (klassis, koolis, aga ka raamatukogus, õppekäikudel, praktilistes projektides nii koolis kui nt ettevõtetes) ja puhkeajal puhkame (oleme õues, loeme omaette, mängime).

  • Kasutame eesmärgipäraselt ja võimalikult palju õuesõppe ja projektõppe võimalusi.

  • „Päris elu“ projektide algatamine ja elluviimine on õppimise osa.

  • Meil on mugav ja nägus koolivorm, milles on igale maitsele vastavaid riideesemeid ja elemente.

  • Toome igapäevaellu kestliku maailmavaatesuhtlemisoskuste ja positiivsete suhete arendamise.

  • Arendame õpilase enesehindamise ja ennastjuhtiva õppija kompetentse õpilase arengut toetava sõnalise hindamisega (vastavalt riiklikule õppekavale I-VI klassis), kus ühtmoodi tähtis on nii protsendiline tagasiside sooritusest kui sõnaline arengule suunatud tagasiside. Tulenevalt riiklikust õppekavast hindame alates VII klassist numbriliselt, kuid iga number peab olema kommenteeritud.

  • Kaasame kooliarendusesse kogukonna ning oleme avatud igakülgsele koos- ja kaastööle. Oleme koht, kus toimub pidevalt midagi, mis kogukonda köidab ja kaasa haarab. Tavaks on saanud see, et õpilased, vanemad ja ka teised kogukonnaliikmed loovad ja osalevad huvi-põhistes projektides. Nende projektide tulemusel sünnivad uued (õpilas)ettevõtted ja algatused, mis rikastavad kogukonna ja selle liikmete elu.

MEIE ÕPETAJAD

Annika Räim
Annika Räimkoolijuht
Magistrikraad inglise ja saksa keele õpetaja erialal TLÜ.
Personalijuhtimise eriala magistriprogramm EBS.
“Leadership and sustainability” eriala magistriprogramm University of Cumbria.
20+ aastat kogemust juhi, personalijuhi, juhtide nõustaja ja koolitajana.
Coach, koolitaja, juhtimistreener.
Jüri Käosaar
Jüri Käosaarõppe- ja kasvatustegevused
Magistrikraad ajaloo erialal Tartu Ülikool.
Noored Kooli programmi 9. lennu vilistlane.
2015-2019 ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja Kiviõli I Keskkoolis
Alates 2018 TLÜ kooliarenduse konsultant
Helene Uppin
Helene Uppinõppe- ja kasvatustegevused
Magistrikraad inglise ja saksa keele õpetaja erialal TLÜ.
Personalijuhtimise eriala magistriprogramm EBS.
“Leadership and sustainability” eriala magistriprogramm University of Cumbria.
20+ aastat kogemust juhi, personalijuhi, juhtide nõustaja ja koolitajana.
Coach, koolitaja, juhtimistreener.
Maris Laanela
Maris Laanelaklassiõpetaja
Magistrikraad inglise ja saksa keele õpetaja erialal TLÜ.
Personalijuhtimise eriala magistriprogramm EBS.
“Leadership and sustainability” eriala magistriprogramm University of Cumbria.
20+ aastat kogemust juhi, personalijuhi, juhtide nõustaja ja koolitajana.
Coach, koolitaja, juhtimistreener.
Maris Süld
Maris Süldklassiõpetaja
Magistrikraad ajaloo erialal Tartu Ülikool.
Noored Kooli programmi 9. lennu vilistlane.
2015-2019 ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja Kiviõli I Keskkoolis
Alates 2018 TLÜ kooliarenduse konsultant
Kristiina Suigusaar
Kristiina Suigusaarklassiõpetaja
Riigiteaduste bakalaureus Tartu Ülikoolis, hariduse juhtimise magistrikraad omandamisel Tallinna Ülikoolis.
Noored Kooli programmi 10. lennu vilistlane
2016-2018 inglise keele õpetaja Jüri Gümnaasiumis

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT