Distants- ja hübriidõppe läbiviimine ja korraldamine

10.1. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine, mille puhul korraldab õpet kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas.
10.2. Osalise distantsõppe puhul on osad õpigruppidest kodus, teised koolis; mõned õppetunnid toimuvad digitaalselt, osa koolimajas või käiakse koolis mõnel õppepäeval.
10.3. Hübriidõpe on õpe, kus ühe õpigrupi osad klassi õpilastest on kontaktõppel ja teised distantsõppel.
10.4. Kool rakendab distantsõpet Terviseameti korraldusel koolipidaja teadmisel või juhul, kui kontaktõpet ei ole võimalik läbi viia olulise osa õpetajate haigestumise või eneseisolatsiooni tõttu.
10.5. Õppetöö korraldamisega seotud infot jagatakse vanematele ja õpilastele Stuudiumi vahendusel.
10.6. Distantsõpet viiakse läbi tunniplaanijärgselt videotundide vahendusel. Videotund kestab vajaduspõhiselt kuni 45 minutit. Videotundides osalemise reeglid on sõnastatud Kindluse Kooli kodukorras.
10.7. 1.-9. õpigruppides korraldatakse tööd kasutades e-päeviku ja Google Classroomi.
10.8. Õpilastele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, tagab kool võimalusel kontaktõppe.