Loovtöö korraldamine III kooliastmes

5.1. III kooliastmes sooritavad õpilased loovtöö, mille eesmärgiks on arendada õpi- ja uurimisoskust. Loovtöö tehakse projektõppe või minifirma raames. 8. õpigrupi õpilane valib õppeaasta alguses projekti, mida uurima hakkab ning töötab sellega terve õppeaasta vältel. Nõuded loovtööle on välja toodud Kindluse Kooli loovtöö koostamise juhendis. Loovtöö koostamise täpsemad juhised on õppekava Lisa 1.