Erasmus CLIMENTRE
Kindluse Kool on juhtimas rahvusvahelist projekti, mille tulemusel valmib 12 kliimateadlikkust ning ettevõtlikkust kombineerivat teemapäeva algklassiõpilastele. Tegu on lühiajalise Erasmus teadusprojektiga, mis kestab 1.01.2024-30.06.2025 ning lisaks eestlastele osalevad projektis ka kreeklased ja türklased.
20.-24.05 toimus CLIMENTRE järgmine koosolek ning seekordne kohtumispaik oli Kreeka, kus Kindluse Koolist osalesid Egle Hollman, Geidi Mitt, Mart Männiste, Liina Lüütsep, Andra Päärma, Merike Randmaa, Janne Jakimainen ja Kertu Müür. Koosoleku eesmärgiks oli koos koostööpartnerite ja õpetajatega üle vaadata juba loodud materjalid algklassiõpetajate vaatest ning välja selgitada, kui eakohased ja omandatavad on loodud teemapäevad. Samuti otsiti vastuseid, milliseid parandusi tuleks sisse viia enne septembrit, kui me neid materjale esimeses kooliastmes katsetama hakkame. Päevad Kreekas olid töised ja õhtupoolikud kultuurirohked!
Suur tänu meie õppejuht Eglele, kes seda projekti pühendunult veab, ning kõikidele teistele asjaosalistele!