Pikapäevarühma info

  • Kindluse Koolis on 1. õpigrupi õpilastel võimalus oodata huviringi minemist või bussile/koju minemist pikapäevarühmas. Pikapäevarühm on avatud kuni kella 15ni. 

  • Pikapäevarühma taotlust saab esitada SIIN.

  • Kui taotlus on esitatud ning kooli poolt menetletud, lisatakse Teie lapse nimi Stuudiumi pikapäevarühma ringipäevikusse.

  • Palun kirjutage kodus lapsega koos  lapse päevikusse info lapse ringide ja bussiaegade kohta.

  • Kui laps ei osale enam pikapäevarühma töös, palun andke sellest pikapäevarühma õpetajale teada.

  • 2.-8. õpigrupi õpilased saavad huviringe ning bussi oodata oma koduklassis. Vastava kokkuleppe oleme teinud oma maja mentoritega.
    Koduklassis oodates täidab õpilane koduklassi kokkuleppeid, järgib Kindluse Kooli head tava.
  • Kõikidel õpilastel (1.-8. õpigrupid), kes ootavad pärast tundide lõppemist huviringe ja/või bussi, on võimalus süüa pikapäevatoitu kell 13.15–14.20 söögisaalis koolipäevadel. Pikapäevatoit tuleb ette tellida! Tutvu infoga: Toitlustamine

  • Väikese maja uksed lähevad lukku alates 15.00. Palume õpilastel, kes lähevad huviringi, mis toimub suure maja osas või spordikompleksis, garderoobist kaasa võtta oma välisriided ja jalanõud.