Pikapäevarühma info

  • 1. õpigruppide õpilastele on pikapäevarühm mõeldud ühe ainetunni võrra pikema koolipäevana oma mentoriga. 1. õpigruppide õpilastel on pikapäevarühmas osalemine vabatahtlik. 2.-6. õpigruppidele on pikapäevarühm mõeldud tugimeetmena. Kui aineõpetaja või mentor näeb vajadust, tuleb pikapäevarühmas osalemine kokku leppida vanema, õpetaja ja tugimeeskonna juhiga. Pikapäevarühmas tehakse juhendatult õpilase kodutöid. Kui õpilane ootab huviringi ja/või bussi, siis palume oodata administraatori juures.

  • Palun kirjutage kodus lapsega koos  lapse päevikusse info lapse ringide ja bussiaegade kohta.

  • Kõikidel õpilastel (1.-9. õpigrupid), kes ootavad pärast tundide lõppemist huviringe ja/või bussi, on võimalus süüa pikapäevatoitu kell 13.35–14.45 söögisaalis koolipäevadel. Pikapäevatoit tuleb ette tellida! Tutvu infoga: Toitlustamine

  • Väikese maja uksed lähevad lukku alates 15.00. Palume õpilastel, kes lähevad huviringi, mis toimub suure maja osas või spordikompleksis, garderoobist kaasa võtta oma välisriided ja jalanõud.