Rae valla siseliini R1 muudatus alates 13.02.2024

Seoses riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise
alustamisega muutub liin R1 peatusest Jüri Gümnaasium kell 14:30 väljuva bussi liikumistee.
Sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee ja siseliinide koondplaanist.