Rae valla siseliini R10 muudatus alates 04.03.2024

Alates 04.03.2024 kuni 21.04.2024

Seni liini R10A teenindavad tandembussid hakkavad alates peatusest Peetri kool sõitma peatuseni
Koolipõllu erinevat liikumisteed.
Liin R10 jääb sõitma oma tavapärasel liikumisteel Järveküla – Mõigu – Peetri – Vägeva – Krati –
Kindluse.
Uus liin R10A hakkav sõitma liikumisteel Järveküla – Mõigu – Peetri – Järveküla – Kindluse. Liin
hakkab teenindama lisaks peatuseid Veski ja Järveküla.
Oluline on kõikidel sõitjatel oma sõiduõigus registreerida, et saaksime koostöös teenuse väikestele
sõitjatele paremaks.

Sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee ja siseliinide koondplaanist.