Erasmus CLIMENTRE
Kindluse Kool on juhtimas rahvusvahelist projekti, mille tulemusel valmib 12 kliimateadlikkust ning ettevõtlikkust kombineerivat teemapäeva algklassiõpilastele. Tegu on lühiajalise Erasmus teadusprojektiga, mis kestab 1.01.2024-30.06.2025 ning lisaks eestlastele osalevad projektis ka kreeklased ja türklased.
Teemapäevade loomiseks kaardistati nii Eestis, Kreekas kui ka Türgis läbiviidud eeluuringute raames teemad, mis vajavad kliimaharidusest käsitlemist, kuid mis pole hetkel riikide õppekavades.
1️⃣ Aprilli alguses said koostööpartnerid kokku Eestis. Toimus virtuaalne kohtumine ülikoolide teadlastega ning ühiselt arutati, mida tuleks teemapäevade loomisel arvestada. Lisaks tutvusid partnerid Eesti erinevate koolidega ning Tallinna Ülikooliga.
2️⃣ Teine koostööpartnerite kohtumine leidis aset aprilli lõpus Türgis, Bursa linnas. Kindluse Koolist osalesid õppejuhid Egle ja Maris, õpetaja Katrin ning kogukonnajuht Laura. Türgis tutvuti sealse koolisüsteemiga ja ammutati ideid, kuidas projekti tulemina algklassidele loodavaid päevi veelgi mitmekesisemaks muuta. Samuti esitles iga partner oma loodud teemapäevi ning ühiselt viidi sisse parandused ning täiendused. Oli väga sisutihedad ja põnevad päevad!
Projekti kolmas kohtumine toimub järgmisel nädalal Kreekas. Suur tänu meie õppejuht Eglele, kes seda projekti pühendunult veab, ning kõikidele teistele asjaosalistele!