Tere uus kooliaasta!

Tere uus kooliaasta! Kindluse kooli entusiastlik direktor Annikat on koondanud enda ümber põneva seltskonna inimesi, kellega koostöös on kool leidnud endale päris oma ja eripalgelise näo. „Oma tegevustes ja otsustes lähtume kooli neljast põhiväärtusest: valikuvabadus ja vastutus, ettevõtlikkus ja kestlikkus. Praktilises igapäevases toimimises elustuvad visioon ja põhiväärtused näiteks kooli plaanitud mentorsüsteemis.  Mentorid on kooli töötajad, aga ka lapsevanemad ja miks mitte teised kogukonna liikmed, kellele pakume vastavat koolitust ja juhendamist ning kes omakorda toestavad lapsi ja noori nende isiklike eesmärkide seadmisel, parimate teekondade leidmisel eesmärkideni liikumiseks aga ka iga (kooli)noore elus ettetulevate murede lahendamisel. Toon näitena ka kestliku maailmavaate arendamist, mida toestab [...]