Kujundav hindamine toetab õppimist ja arengut

Kujundav hindamine - hindamissüsteem, mis toetab õppija õppimist ja arengut. Kindluse Koolis kasutame vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale I-VI klassis kirjeldavat sõnalist hindamist. Seda õppimist ja õppijat toetavat lähenemist rakendavad Kindluse Kooli õpetajad juba sel õppeaastal I klassides. Meie eesmärk on arendada enesehindamise ja ennastjuhtiva õppija kompetentse, kus ühtmoodi tähtis on nii objektiivne protsendiline tagasiside sooritusest kui sõnaline arengule suunatud tagasiside. Kirjeldav sõnaline õppimist toetav hindamissüsteem tugineb järgmistel põhimõtetel: Oluline on määrata õppija hetketase, sest sellest tulenevalt seatakse õpitulemustel põhinevad eesmärgid. Õpilane teab, kuhu ta jõudma peab. Tähtis on õppija enda aktiivsus ning omavastutus, mitte võrdlus teistega. Õpetaja lähtub töös õppekavast [...]

Kujundav hindamine toetab õppimist ja arengut2019-12-10T18:55:23+00:00

Mentorluse põhimõtted õpilaste ja õpetajate toetamisel.

Mentorluse põhimõtted õpilaste ja õpetajate toetamisel ja arendamisel. Kindluse Kooli üks oluline alustala on mentorluse põhimõtetele tuginev õpilaste ja õpetajate toetamine. Kes on mentor? Mentor on partner Mentor aitab menteel saavutada oma eesmärke. Mentoriroll eeldab, et inimene, kes seda kannab, on tähelepanelik küsija, väga hea kuulaja, oskuslik peegeldaja; Mentor toetab menteed nii oskuste kui ka isiksuseomaduste arendamisel; Mentor ei ütle ette, kuidas peab tegema, vaid suunab menteed mõtlema, mis on tema tugevused, erisused ja võimalused. Eesti elukestvaõppe strateegia ütleb, et 21.sajandi koolis on fookuses ennast juhtiv ja iseseisev ühiskonna liige. Ennast juhtivat [...]

Mentorluse põhimõtted õpilaste ja õpetajate toetamisel.2020-03-15T08:02:51+00:00

Kindluse kooli tekkel ja koolivorm

Kindluse Kooli tekkel ja koolivorm. Kindluse Kooli tekli disainis meie hea koostööpartner loovagentuur Angels. Tekkel on vormimüts, mida kannavad õpilased ja üliõpilased, et oma kooli/ülikooliga samastuda ning loodetavasti ka sellesse kuulumise üle uhkust tunda. Järgmise aasta sügisel loodame teha suure ühispildi, mis linnulennult haarab pildile mitusada Kindluse Kooli teklit. Miks me Kindluse Koolis oleme koolivormi austajad? Koolivorm loob ühtsus- ja ühtekuuluvustunde. Koolivorm aitab vähendada ökoloogilist jalajälge, sest kanname kvaliteetseid riideid väiksemas mahus. Koolivorm vähendab stressi ja hoiab kokku aega: puudub vajadus osta erinevaid/uusi riideid ning pidevalt mōelda, mida selga panna. Meie plaan on luua [...]

Kindluse kooli tekkel ja koolivorm2019-12-10T18:56:40+00:00
Go to Top