Mentorluse põhimõtted õpilaste ja õpetajate toetamisel ja arendamisel.

Kindluse Kooli üks oluline alustala on mentorluse põhimõtetele tuginev õpilaste ja õpetajate toetamine.

Kes on mentor?

  • Mentor on partner

  • Mentor aitab menteel saavutada oma eesmärke. Mentoriroll eeldab, et inimene, kes seda kannab, on tähelepanelik küsija, väga hea kuulaja, oskuslik peegeldaja;

  • Mentor toetab menteed nii oskuste kui ka isiksuseomaduste arendamisel;

  • Mentor ei ütle ette, kuidas peab tegema, vaid suunab menteed mõtlema, mis on tema tugevused, erisused ja võimalused.

Eesti elukestvaõppe strateegia ütleb, et 21.sajandi koolis on fookuses ennast juhtiv ja iseseisev ühiskonna liige.
Ennast juhtivat õpilast toetab koolis tema eneseanalüüsi, eesmärkide seadmise ning nende suunas liikumisel selleks väljaõppe saanud ning sobivaid meetodeid ja tööriistu rakendav täiskasvanu.

Õpilase jaoks tähendab see, et alates 1. klassist on talle toeks mentorluse põhimõtteid kasutavad klassiõpetajad.
Edasi minnes suureneb mentorluse osakaal läbi 1:1 koostöö õpilase ja täiskasvanu vahel ning paraleelselt toimivad ka mentorgrupid.
Samaaegselt on meie prioriteet pakkuda meie kooli õpetajatele mentorlusele toetuvat tuge.

Mentorlus koolis ei ole Eesti hariduses uus asi. Seda rakendab edukalt Viimsi Gümnaasium ja Tartu Erakool ProTERA 7-9. klassis. I klassist alates on sellest sügisest mentorsüsteem kasutusel Suvemäe Democratic School @ Tallinnas.
Kõikidelt eelpool loetletud koolidelt on meil palju õppida. Samas hoiame fookuse just Kindluse Kool – uusim kool Rae vallas koolile sobiva ja õpilastele-töötajatele-peredele toimiva süsteemi kujundamisel.

Viimsi Gümnaasium on oma kogemuse kirja pannud. Head lugemist leiad siit

Jaga postitust!

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT