Valikaine “Suunamudijad meedias” II moodul

Valikaines “Suunamudijad meedias” käivad õpilased, kes on avatud ja julged ning soovivad suunamudijana kätt proovida. II mooduli jooksul on õpilased valmis saanud koolilehe, podcastid ja lühivideod, mis on sündinud koostöös juhendajate Anette, Merikese ja Airega. Vaata ja kuula siit: KOOLILEHT Loe koolilehte siit. LÜHIVIDEOD: Kindluse Kooli raamatukogu Kindluse Kooli koolitoit Kindluse Kooli digivõimalused PODCASTID: Raamatute tutvustused Loore ja Miranda podcast Kristoferi ja Nelsi podcast

Valikaine “Suunamudijad meedias” II moodul2023-05-19T11:45:44+00:00

Tunnusta Kindluse Kooli inimesi ja esita oma kandidaadid!

Esmakordselt meie kooli ajaloos on käima lükatud Kindluse Kooli kõige silmapaistvamate tegijate valimine! Selleks, et Kindluse kõige ägedamate tegijate väljasõelumine tõepoolest õnnestuks, on meil vaja kõikide kooliga otseselt seotud inimeste abi! Palun esita konkursile Kindluse Kooli kõige silmapaistvamad tegijad! Kui oled märganud või kogenud õpilaste, õpetajate, kooli personali ja kogukonnaliikmete suurepärast tööd või mõnda silmapaistvat tegu, too need inimesed hääde sõnadega esile ning sea nende kandidatuur üles! Seda saab teha kuni 16. mai hilisõhtuni! Täpsem info Stuudiumi kirjas. Oleme igale hääletajale väga tänulikud!

Tunnusta Kindluse Kooli inimesi ja esita oma kandidaadid!2023-05-12T07:11:41+00:00

Kindluse Kooli õpetajad lõid uue õppemängu

Kindluse Kooli õpetajad Merilin, Riin ja Loviisa ning juhendajad Sander ja Targo lõid Tallina Ülikooli ELU projektõppe "Õppevahendite loomine 3D printeri abil" raames õppemängu "ELU". Õppemängule andis kauni välimuse 8. õpigrupi õpilane Lana. Õppemäng "ELU" toetab õpilaste sotsiaalsete oskuste ja digipädevuste arendamist, kuhu on sisse põimitud mõnusad liikumisülesanded. Sotsiaalsete oskuste arendamine esimeses kooliastmes on oluline, sest aitab kaasa õpilaste akadeemilisele võimekusele. Esimesed õpilased said õppemängu katsetada ja pidasid mängu väga lahedaks. Õpilaste sõnul on hea, kui saab läbi mängu arutada klassis olevate rõõmude ja murede üle, lisaks aitab see parandada omavahelisi suhteid. Aitäh õppetöö rikastamise eest ja soovime uuele mängule tuult [...]

Kindluse Kooli õpetajad lõid uue õppemängu2023-05-10T11:43:47+00:00

Kindluse Kooli rahvastepalli võistlus

Kindluse Kooli 8. õpigrupi õpilased Karl ja Karl Mihkel korraldasid 19. aprillil oma loovtöö raames rahvastepalli võistluse, kus osalesid meie 3. ja 4. õpigruppide võistkonnad.  Sündmus kujunes väga emotsionaalseks, võistlejad andsid endast kõik, publiku hääled olid kaasaelamisest kähedad ning korraldajad ägeda kogemuse võrra rikkamad! TULEMUSED: I KOHT - 3.b õpigrupi võistkond II KOHT - 3.a õpigrupi võistkond III KOHT - 4.b õpigrupi võistkond Palju õnne tublidele sportlastele ning suur aitäh Karlile, Karl Mihklile ning meie kehalise kasvatuse õpetajatele!

Kindluse Kooli rahvastepalli võistlus2023-05-03T11:54:17+00:00
Go to Top