Saa tuttavaks Kindluse Kooli tugikeskusega

Saa tuttavaks Kindluse Kooli tugikeskusega Kindluse Kooli tugikeskusel on nüüdsest meie kodulehel oma alamleht. Alamlehel on meeskonnaliikmete tutvustused ning info meie koolis pakutava pereteraapia kohta. Samuti jagavad meeskonnaliikmed soovitusi nii veebilehtede kui ka raamatute kohta, mida oma lapse toetamiseks tasub teada ja uurida. Tugikeskuse juhi Hele-Riin Rebase sõnul: „Abi on alati olemas!“

Saa tuttavaks Kindluse Kooli tugikeskusega2021-12-01T09:41:07+00:00

Rae valla piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson külaskäik

Rae valla piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson külaskäik Noorsootöönädala raames külastas Kindluse Kooli täna Rae valla piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson. Malle rääkis küberkiusamisest ja erinevatest ohtudest, mis võivad internetis varitseda ning kuidas see mõjutab erinevaid osapooli ja milline on karistus kiusajale. Tuletasime meelde, et enne filmimist, pildistamist ja/või video/foto internetis avaldamist tuleb asjaosalistelt luba küsida. Kui luba ei ole, on postitamine keelatud. Jõudsime rääkida ka vaimsest ja füüsilisest vägivallast, Lapsed mängivad erinevaid mänge, mis kohati on vägivaldsed või sõjakad. Leppisime kokku, et selliste mängude koht ei ole koolis ja enne mängu alustamist peavad kõik osalised olema kindlad mängureeglites ning võtma vastutuse, kui peaks [...]

Rae valla piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson külaskäik2021-11-26T08:11:29+00:00

Lapsed koostasid abivahendi „Tunnete termomeeter“

Lapsed koostasid abivahendi  „Tunnete termomeeter“ Meie vahva 1. c koos mentor Eleri Troskaga pani oma nõu ja jõu ning meeskonnatööga kokku "Tunnete termomeetri". Lapsed sõnastasid mured, mis neil vahel tekivad ning koos leidsid igale murele ka lahendusi. Väga head soovitused ja tegevused, mida tasub nii väikesel kui suurel õppijal endale meelde tuletada ja raskemal hetkel abiks võtta!

Lapsed koostasid abivahendi „Tunnete termomeeter“2021-11-26T07:47:22+00:00

Annika Rannamaa perenõustamine Kindluse Koolis

Annika Rannamaa perenõustamine Kindluse Koolis Rõõm on teatada, et praegusel keerulisel ajal on tulemas meie kooli õpilaste peresid toetama perenõustaja Annika Rannamaa. Igapäevaselt töötab Annika erapraksises Genogramm OÜ ja Keila Teraapiakeskuses, antud hetkel on läbimas ka psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitust. Varasemalt on Annika olnud huvijuht ning klassijuhataja Keila Koolis. Annika on veendunud, et kogukonnakool, nagu on seda Kindluse Kool, aitab kaasa lapse arengule, sest laps saab õppida tuttavas keskkonnas. Kõige aluseks on aga kindlasti perekond. See, et perel tuleb ette probleeme suhetes, on täiesti tavapärane. ,,Minu juurde jõuavad tugevad ja teotahtelised inimesed, kes soovivad oma pere käitumismustreid muuta, sest nende jaoks [...]

Annika Rannamaa perenõustamine Kindluse Koolis2021-11-08T11:53:08+00:00

Oktoober – kestlikkuse kuu

Oktoober – kestlikkuse kuu Kindluse Koolis on igal kuul oma keskne teema. Teemad on seotud meie kooli põhiväärtuste ja eripäradega ning samuti rahvakalendriga. Oktoobrikuu oli kestlikkuse kuu. TOIDU RAISKAMINE Esimese nädala fookuses oli toidu raiskamise vähendamine. Kõik õpigrupid said jälgimiseks vastavad tabelid ning kogunenud info põhjal saame teha järelduse, et taldrikule tõstetud koolilõunast söödi täielikult ära 80%.  Ülejäänud 20% juhtudel viskas õpilane mingi osa toidu kogusest ära.  Oleme tänulikud kõikidele mentoritele, kes oma õpigruppides seda teemat käsitlesid. TOITUMISALANE NÕUSTAMINE 6. ja 7. õpigrupil oli võimalus saada toitumisalast nõustamist. Huvilisi oli kokku 24, nõustamine jätkub veel ka novembris. VAIMNE TERVIS JA LIIKUMINE Teisel nädalal [...]

Oktoober – kestlikkuse kuu2021-11-12T17:24:35+00:00

Kindluse Kooli meeskond võitis teatejooksudes I koha!

Kindluse Kooli meeskond võitis teatejooksudes I koha! 7. õpigrupi õppija Karl Mihkel avastas nädalavahetusel, et Kindluse Kool ei ole oma võistkonda välja pannud Harjumaa koolidevahelise meistrivõistluse staadioni teatejooksude võistlusele. Innukas noormees valis välja kolm 7. õpigrupi kiiremat poissi lisaks endale ning veenis Glen Gregoryt, Mattiast ja Karli osalema 4x800m teatejooksudel. Poisid olid nõus! Vanemad olid nõus! Ja loomulikult oli nõus ka poiste mentor ja meie kehalise kasvatuse õpetaja Dmitri. Karl Mihkli treenerist issi ennustas meeskonnale kohta 14 võistkonna hulgas kuskil keskpaigas. Aga poisid, kes outsideritena kohale läksid, olid vaimu valmis seadnud ja tulid tagasi võiduga! Poisid olid väga õnnelikud, et [...]

Kindluse Kooli meeskond võitis teatejooksudes I koha!2021-09-23T08:55:39+00:00

Huviharidus

Info Kindluse Kooli ruumides ning Kindluse spordikeskuses toimuvate huviringide ja treeningute kohta on leitav kooli kodulehel (menüüs pealkirja "Õpilasele" alt): https://kindlusekool.ee/huviharidus/ Huviringid, treeningud jmt toimuvad kooli ruumides, kuid Kindluse Kool ei ole nende korraldaja ega läbiviija. Kogu suhtlus ringide korraldajatega, sealhulgas osalemise registreerimine, toimub otse huvihariduse pakkujaga, kelle kontaktid on leitavad iga kirjelduse juurest. Samuti on kirjas info, millal ring tööd alustab.

Huviharidus2021-08-26T09:42:47+00:00