02.12. ilmestasid Kindluse Kooli argipäeva Maksu- ja Tolliameti teenistuskoerad

Noorte seas on kahjuks üha rohkem hakanud levima erinevate e-sigarettide tarvitamine. Noored ise nimetavad seda „veip“ või „veipimine“ ning levib väär arusaam, et „veipimine“ on justkui süütu tegevus. E-sigaretid näevad välja värvilised ja erikujulised ning neil on erinevaid maitseid.  Vaatamata asjaolule, kas toode sisaldab nikotiini või mitte, on nendes teisi kahtlaseid ja keelatud aineid.

Kuna selline tegevus tundub noorte jaoks põnev ja justkui ohutu, käis õpilaste teadlikkust tõstmas piirkonnapolitseinik Malle. Loengu lõppu ilmestasid Maksu- ja Tolliameti teenistuskoerad, et lapsed saaksid paremini aru illegaalsetest ainetest ja nende keelust. Lapsed nägid teenistuskoera tööprotsessi- selleks peitsime ühiselt keelatuid aineid saali, et näha, kuidas teenistuskoerad neid aineid otsivad ja kuidas reageerivad või märku annavad selle leidmisel.

Lapsed nõustusid kokkuleppega, et hoiavad ise erinevatest keelatud ainetest eemale!

Jaga postitust!