1. klasside loomise põhimõtted

Kindluse Koolis kasutame meie mõtteviisist tulenevaid mõisteid:
klass = Kindluse Koolis õpigrupp
klassijuhataja = Kindluse Koolis mentor

Kindluse Kool toetub õpigruppIde komplekteerimisel järgmistele põhimõtetele:

   1. Igal õpilasel vähemalt 1 sõber samas õpigrupis.
Kui vanem on taotlust esitades pannud kirja lapse sõbra või lasteaiakaaslase nimed, siis arvestame õpigruppidesse jaotamisel sellega, et laps saaks olla samas õpigrupis vähemalt ühe taotluses kirja pandud kaaslasega koos.

   2. Õpilase kodukeel.
Õpigruppidesse jaotamisel lähtume õpilase kodukeelest, et ühte õpigruppi ei satuks liiga palju lisa eesti keele tuge vajavaid õpilasi.

   3. Õpigruppide nimekirjad avaldame augustis.
Õpigruppide koosseisude nimekirjad jagame peredele augusti viimasel nädalal.
Miks? – Sest meie meeskonna eelnevates koolides töötamise ning meie endi 2-aastasele kogemusele toetudes teame, et suve jooksul toimub veel väga palju liikumisi ja sellest tulenevaid muutuseid õpigruppides.
Nimekiri, mis peab paika näiteks mais või juunis, muutub kindlasti juulis ning viimased muutused tekivad augustis.
Meie soov on esitada nimekirjad, mis jäävad selliseks, nagu nad 1. septembril olema saavad.

   4. Mentor ja õpigrupp.
Augusti lõpus, kui õpigruppide nimekirjad on paigas, korraldame loosimise, mille tulemusel saavad paika õpigruppide mentorid.
Senini ei tea mentorid õpigruppide nimekirju – seega, neutraalse tulemuse loomiseks, anname siin „otsustusõiguse“ loosile.

   5. 1. klassi ja ka 2.-7. klassidesse tulevatele õpilastele ja peredele infoüritused mais.
Saadame täpse info mai esimesel nädalal.

Lisainfo saamiseks kirjutage meie õppejuhile Maris Laanelale: maris.laanela@kindlusekool.ee

Jaga postitust!

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT