Annika Rannamaa perenõustamine Kindluse Koolis

Rõõm on teatada, et praegusel keerulisel ajal on tulemas meie kooli õpilaste peresid toetama perenõustaja Annika Rannamaa.

Igapäevaselt töötab Annika erapraksises Genogramm OÜ ja Keila Teraapiakeskuses, antud hetkel on läbimas ka psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitust. Varasemalt on Annika olnud huvijuht ning klassijuhataja Keila Koolis.

Annika on veendunud, et kogukonnakool, nagu on seda Kindluse Kool, aitab kaasa lapse arengule, sest laps saab õppida tuttavas keskkonnas. Kõige aluseks on aga kindlasti perekond. See, et perel tuleb ette probleeme suhetes, on täiesti tavapärane.

,,Minu juurde jõuavad tugevad ja teotahtelised inimesed, kes soovivad oma pere käitumismustreid muuta, sest nende jaoks on kõige olulisem olla õnnelik ja heades suhetes.” Armastav pere ja toetav kool on õnneliku lapse alustalad.

Täpsema info, kuidas endale aega broneerida, leiad SIIT.

Foto: Unsplash

Jaga postitust!