Kindluse Kooli juht Annika Räim: “Õpetajatöö annab tegemistele tähenduse”

Sel sügisel esmakordselt uksed avava Kindluse Kooli juht Annika Räim usub, et kui koolil on hästi sõnastatud väärtused ja paigas visioon, siis tulevad sinna tööle ka täpselt sobivad õpetajad. “Õpetajatöö populaarsus on tõusuteel,” rõõmustab vastne koolijuht, kes juba innukalt sügist ootab, et koos oma meeskonnaga viia ellu unistuste kool.

Annika Räim on seda meelt, et tipptasemel õpetajaid on olnud igal ajal. Meenutades enda koolipõlve 80ndatel Tallinna 21. keskkoolis, kinnitab ta, et tal oli õpetajaid, kes oleksid ka täna suurepärased eestvedajad, inspireerijad ning mentorid. “Nad lähenesid õpilastele individuaalselt. Neile, kelle jaoks klassile suunatud keskmine oli alla lati hüppamine, seadsid pingutust nõudvaid eesmärke. Märgates õpilast, kelle jaoks oli ka keskmine liiga palju, kohendasid õpitavat materjali ja tempot vastavalt,” räägib Annika Räim.

Vabam kui kunagi varem

Värske koolijuht rõõmustab, sest tänapäeva õpetaja töö pakub veel palju enam võimalust õpetajal endal teha valikuid, otsustada ja vastutada. “Õpetaja on täna oma valikutes oluliselt vabam, kui iial varem. Ta saab valida, kuidas ta õpetab, millist materjali kasutab, millised suhted loob õpilaste ja peredega. Õpetajaametis on loovust ja vabadust, mida mitmes teises valdkonnas ei ole,” arvab Räim.
Milliseid õpetajaid ootab tänapäevane kool? “Suurepärane intuitsioon ning kogemusele toetuv arusaam õppimisest ja arengust, eesmärgistamisest, innustamisest, tagasisidestamisest ja mentorlusest. Lisaks armastus ja pühendumine erialale,” loetleb koolijuht Annika Räim omadusi, mida tänastes õpetajates hindab.

Armastust oma töö ja õpilaste vastu peab koolijuht hädavajalikuks. “Õppimine toimub ainult siis, kui me tunneme end turvaliselt ning meil on hea kontakt inimesega, kes infot jagab ning tagasisidet annab. Õpilane vajab õpetajat, kes on heatahtlik, eelarvamusteta ning väga hea suhtleja,” leiab Räim.

Uuele koolijuhile tundub, et arusaam köitvast ameti valikust on tasapisi laiemalt levimas. “Õpetajaameti populaarsus kasvab. Inimesed otsivad oma tegemistele tähendust ning soovivad näha, et nende panusel on oluline ja mõõdetav tulemus. Õpetajatöös on seda rohkelt,” toob ta välja ameti võlu. See ongi tema hinnangul põhjus, miks üha rohkem muude erialade inimesi haarab kinni võimalusest töötada koolis. Ja tuleb peale noori, kes on õpetajaameti valiku teinud teadlikult ja pikaajalist tulevikuvisiooni silmas pidades.

Kannapööre olgu kaalutletud

Väga inspireerivad on lood karjäärivahetajatest, kes ühel eluetapil otsustavad ametit vahetada. “Õpetajaamet kannapöördena peab olema läbimõeldud ja -tunnetud valik,” soovitab Räim ennast enne otsuse tegemist hoolega läbi katsuda. “Ma alustan sellest, kellele ma seda tööd ei soovita,” muigab Annika Räim, kel endal, taskus võõrkeeleõpetaja ülikoolidiplom. “Ei soovita neile, kes näevad võimalust saada hõlpsalt tööle, sest “õpetajaid on alati vaja”. Ei soovita neile, kes vajavad pigem tööalast rutiini. Ei soovita neile, kes teavad, et nad on väga tundlikud, lühikese süütenööriga või antud eluhetkel pigem stressile kalduvad.”

Küll aga sobib tema hinnangul õpetaja amet neile, keda huvitab pidev eneseareng ning kel on soov toetada lapsi ja noori nende enesearengu teel. “Mitmed head näited kannapöörajatest on sarnase taustaga ehk need inimesed on töötanud koolitajate, personalitöötajate, meeskonnajuhtidena. Läbiv joon on ka vabatahtlik töö laste ja noortega, olgu selleks suvelaagri kasvatajatöö või ringijuhendamine või tugiisikuks olemine vanemliku hoolitsuseta noortele. Ja on ka selliseid emasid-isasid, kes leiavad endas soovi juhendada suuremat hulka lapsi,” toob Räim näiteid õpetajate juurdekasvu võimalustest.

Muidugi võib heaks õpetajaks osutuda ka mõni hoopis muu eluala inimene, peamine on otsus hästi läbi mõelda. “Üks hea võimalus enda sobivust riskivabalt testida on suurepärane võimalus töötada asendusõpetajana Asendusõpetajate vahendamise programmi kaudu,” pakub Kindluse Kooli juht.

Loob unistuste kooli

Annika Räim ise on ka väikest viisi karjääripööraja või siis kui täpsem olla – tagasipöörduja. “Mul on lisaks õpetajadiplomile ka personalijuhi paberid. “Elu läks nii, et jäin koolist ja laste harimisest pikaks ajaks eemale. Töötasin mitu aastakümmet erasektoris personalijuhi, treeneri, koolitaja ja juhtimisnõustajana,” jutustab Räim. Tõuke hariduspõllule naasta andis kindlasti ka töö Noored Kooli programmiga, kus tal avanes võimalus noorte maailmamuutjate valimisel kaasa lüüa. Ja kui Rae vallas kuulutati välja konkurss 2020. aasta sügisel avatava Kindluse Kooli juhi kohale, siis tundus olevat loogiline samm kandideerida. Nüüd ootab vastne koolijuht põnevusega oma esimest kooliaastat.

Annika Räim tahab olla selline juht, kes annab õpetajatele võimaluse end teostada neile sobivaimal moel. “Ametijuhend ja erialane vastutus annab raamid tegutsemisele, kuid minu jaoks on oluline lähtuda iga inimese isiklikust visioonist, tugevustest ja arengusoovidest. Koolijuhina soovin meeskonnaliikmetele anda valikuvabaduse ja toetada vastutuse võtmist; inspireerida loovusele ja ettevõtlikkusele ning tagada kestlikud suhted inimeste vahel nagu ka inimeste ja keskkonna vahel.”

Kui koolil on selge visioon, väärtused ning õppe- ja kasvatustöö eripärad, siis leiavad sinna tee ka õpetajad, kes neid jagavad, usub Annika Räim. Ta unistab koolist, kus iga õpilane seab koos õpetajaga eesmärgid, mille poole püüelda, kus õppeaineid pole eraldi kastides ning lapsed õpivad nägema niiöelda suurt pilti, kus käivad käsikäes õppetöö ja päriselu ning kus kindla peale toimuks osa tunde ka vabas looduses. “Usun, et koos oma tänaste meeskonnakaaslaste ja kogukonna liikmetega oleme teel unistuste kooli loomise suunal. Muidu ma seda kannapööret ju ette võtnud ei olekski,” ütleb Kindluse Kooli juht Annika Räim veendunult.

Jaga postitust!

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT