Koduõpe.

Kindluse Kooli 1. kooliastme õppejuht ja klassiõpetaja Maris Laanela jagab väärt mõtteid hetkel üleriigiliselt toimuvast distantsõppest.

“Koduõppe periood on loonud olukorra, kus saame reaalselt tööd teha juhindudes Kindluse Kooli eripäradest.

 • Lapsel on teada nädala õpitulemused
 • Päev on vaja lastega läbi rääkida, sest laps peab teadma, mis teda ees ootab. Kõik lapsed tahavad eesmärkideni jõuda ning kõik tegevused saavad läbi tehtud.

 • Laps valib ise, millise õpitulemusega ta päeva alustab ning millega tegeleb hiljem – valikuvabadus.
 • Lapsed oskavad enda tegevust analüüsida – mida tegi liiga vähe, mida on vaja veel harjutada ja mis tuleb juba väga hästi välja. Kirjutab iga päeva lõpus päevikusse, mida täna tegi ja mida uut õppis.
 • Koduõppe perioodil saab laps üle vaadata oma tehtud tööd. Lõpetada, parandada, süveneda …. Hetk tagasi vaatamiseks.
 • Olulisel kohal on lugemiseks võetud raamatu lugemine – vähemalt 15 minutit päevas.
 • Koduõppe perioodil oleme välja töötanud projektid. Tegu on aineülese õppetööga, kus mitme aine õpitulemused ja tegevused on kokku koondatud. Saab tegeleda eluliste ülesannetega – õppida toitu valmistama, oma kodu lähedal olevaid taimi tundma, saada rohkem teada oma perekonnast, tutvustada teistele oma hobisid jne. Info ühes kohas ning lapsel ja perel palju parem jälgida. Kaob ära hirm, et midagi kahe silma vahele jääks. Lisaks kaob lapsel ära ületöötamise oht– olukord, kus mitme aine õpetajad oma aines vaid lehekülgede täitmist/tekstide koostamist soovivad, teadmata, mida teise aine õpetajad paluvad teha.
 • Lapsed tegelevad loovtöödega. Näiteks mõtlevad, kuidas sõpradega suhelda, kui koos olla ei saa.

 • Täiskasvanu on lapse juhendaja, toetaja, innustaja, tagasisidestaja. Et head suhted kestaksid ja püsiksid on meil loodud suhtluskeskkonnad, kus vanemad saavad õpetajale kohest tagasisidet anda, omavahel suhelda ning õpetaja on vanemate jaoks abilisena olemas.
  Oluline ei ole välja mõtelda, kuidas ja millises keskkonnas saab laste jaoks teha teste, vaid oluline on saada tagasidet õppimise viisidest ja hetkeolukorrast. Olla olemas, kui keegi abi vajab.
 • Töö käib juba varem kasutusel olnud keskkondi kasutades ning esimestel nädalatel me uusi keskkondi kasutama ei hakka. Kohanemist on palju, sest lapse jaoks on muutunud töökeskkond ning korraks ka juhendamise viis.
 • Oluline on, et kõik õppetööga seotud info oleks koondatud ühte kohta. Meie lõime Stuudiumisse kausta.

Jaga postitust!

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT