Võõrkeelte õppimisest Kindluse Koolis.

Sügisel alustavad meie juures õppimist ka lapsed ja noored teises kooliastmes ehk 4.-6. klassides. See tähendab, et nad on juba õppinud teist võõrkeelt ning arusaadavalt on neil küsimus seoses õppimise jätkumisega.

Kindluse Koolis on meie jaoks keeleõppes väga oluline tagada kõigile õppuritele ligipääs kvaliteetsele õppele. Uue koolina on meie väljakutseks kompromisside leidmine erinevate soovide ning varasemate keeleõppe kogemuste vahel ning seame eesmärgiks maksimaalselt arvestada õpilaste varasemat keeleõppe kogemust.

Kindluse Kooli 1. ja 2. klassi laste esimeseks võõrkeeleks on inglise keel, mille õppimine algab 2. klassis ning teine võõrkeel lisandub 5. klassis. Esimestel aastatel on B võõrkeele õppijate hulk väike ning tagamaks kvaliteeti, keskendume ühe või kahe keele õpetamisele. Kaardistamaks perede soove seoses teise võõrkeelega, küsime kõigi perede käest hiljemalt mais, millist B võõrkeelt õpilane õppida sooviks. Eriti pöörame tähelepanu peredele, kelle lastel on juba kogemus teise võõrkeele õppel. Tulemustest lähtuvalt asume otsima ka õpetajaid. Kui peaks juhtuma, et mõne õpilase varem õpitud B võõrkeelt Kindluse Koolis ei õpetata, oleme väga avatud koostööle professionaalse õpetaja leidmisel, pakkumaks igale õpilasele maksimaalset valikuvabadust.

Jaga postitust!

Soovid lugeda Kindluse Kooli uudiseid või tulla meie kooli õpetajaks? Kirjuta meile!

KONTAKT